Kontaktoplysninger

Køge Fjernvarme 

Driftskontor:
Nørre Centervej 64
DK-4600 Køge

koegefjernvarme@veks.dk

T 43 64 44 00   Dette nummer er også vagtnummer uden for normal arbejdstidDownload miljødeklarationen for hovedstadsområdet

Driftsinformation

 • Der er ingen planlagte lukninger.
  Nye kunder tilsluttes løbende.
  » Læs mere

 • NetGIS 
  Køge Fjernvarme viser sit ledningsnet med NetGis

  Læs mere

Storkunde

Den nye varme fulgt til dørs - ros og ris fra en storkunde hos Køge Fjernvarme

Læs mere

Find kraftvarmeværket, det lokale fjernvarmeselskab etc. på det klikbare oversigtskort - med links.

 • Fjernvarmeselskab
 • Transmissionrør til fjernvarme
 • Anlægsarbejder

Adresse
Postnr.
By
Telefonnr.
Telefon uden for åbningstid
Fax
Driftsleder
Formand
E-mail
Hjemmeside
Antal kunder (boliger, blokcentraler, storkunder)
Antal forbrugere
Fjernvarmesalg
Ledningsnet
Miljødeklaration
CO2 (kuldioxid - drivhusgas)
SO2 (svovldioxid)
SOx (kvælstofilter)