Baggrund

Miljøet, forbrugerne og samfundet bliver alle vindere, når fjernvarmen gør sit indtog i Køge
Energi på tværs VEKS
Energi på tværs VEKS

Fjernvarme er en af fremtidens mest sikre energiforsyning.

I et tæt samarbejde med VEKS, Ørsted (dengang DONG Energy) og Junckers Industries undersøgte Køge Kommune derfor mulighederne for at etablere fjernvarme i Køge - og Køge Byråd gav grønt lys til til projektet.

Borgmester Marie Stærke glædede sig over fjernvarmeprojektets mange potentialer:

”Ud over at forbrugerne sikres en lavere varmeregning, vil Køge Kommune få reduceret CO2-udledningen ved opvarmning med op til 40.000 ton CO2 om året. Det svarer nogenlunde til, hvad 4.000 brogere udleder på et år”, forklarer Marie Stærke og fortsætter:

”Samtidig vil fjernvarmeprojektet understøtte vores erhvervsaktiviteter på havnen og sikre et stort antal lokale arbejdspladser i anlægsperioden. Projektet kommer således både miljøet, forbrugerne og samfundet som helhed til gode”.

Billig og miljøvenlig fjernvarme

Baggrunden for at etablere fjernvarme i Køge var daværende klima- og energiminister Connie Hedegaards opfordring til landets kommuner om at omlægge naturgasforsynede områder til fjernvarme – og på den måde mindske afhængigheden af fossile brændsler som olie og gas betragteligt.