Energisparemål

Køge Fjernvarme bidrager langt over de krævede mål om energibesparelser
Køge Fjernvarme opfylder primært sin forpligtelse til at finde energibesparelser ved at konvertere kunder fra naturgas/olie til fjernvarme. Køge Fjernvarmes overskud af opnåede energibesparelser er derfor ”sat på opsparingskontoen”. Overskuddet medfører naturligvis, at det ikke har været nødvendigt at købe energibesparelser. 

Køge Fjernvarme historiske sparemål
Af tabellen fremgår Køge Fjernvarmes sparemål, og hvad der er indberettet af reelle, opnåede besparelser ved udgangen af hvert år.  I 2016 var Køge Fjernvarmes sparemål således 483.058 kWh, men den realisererede besparelse var langt højere: 7.439.164 kWh
Højre kolonne viser den akkumulerede saldo, der pr. 31/12 2016 var på 21.847.618 kWh 

År

Sparemål i kWh

Indberettet 31/12, kWh

Samlet diff., kWh

2012

40.000

40.000

0

2013

66.389

1.288.977

1.222.587

2014

66.389

8.327.718

9.483.916

2015

1.591.661

6.999.257

14.891.512

2016

483.058

7.439.164

21.847.618

  • Sparemål i kWh

    2012: 40.000 2013: 66.389 2014: 66.389 2015: 1.591.661 2016: 483.058
  • Indberettet 31/12, kWh

    2012: 40.000 2013: 1.288.977 2014: 8.327.718 2015: 6.999.257 2016: 7.439.164
  • Samlet diff., kWh

    2012: 0 2013: 1.222.587 2014: 9.483.916 2015: 14.891.512 2016: 21.847.618

Den store afvigelse i sparemål i år 2015 skyldtes en for optimistisk forventning til salget af fjernvarme i Køge. 

Køge Fjernvarmes sparemål vil vokse i de kommende år i takt med de løbende konverteringer af nye kunder fra primært naturgas til fjernvarme.  

Energibesparelserne i 2016 blev opnået ved at konvertere til fjernvarme fra nedenstående - fordelt på disse forsyningstyper: 


Besparelserne i 2016 fordelt efter sektor: