Introduktionspris

Energitilsynet har tilkendegivet, at Køge Fjernvarmes rabatpris til kunderne gælder i 20 år for eksisterende kunder og 10 år for nye kunder.
Baggrund
Tilbage i år 2010 fik Køge Fjernvarme lov til at anvende en tarif, som afhænger af naturgas-prismodellen. Det er denne prismodel som lovgivningsmæssigt og med Energitilsynets nylige tilkendegivelse i praksis justeres - har Energitilsynet den 30. maj 2017 tilkendegivet* over for Køge Fjernvarme. Energitilsynet er myndighed i principielle sager på fjernvarmeområdet, og skal sikre rimelige energipriser for kunder og virksomheder.

Nuværende kunder og kunder med en underskrevet leveringaftale og hensigtserklæring før 1. juli 2017 bevarer introduktionsprisen - dog tidsbegrænset til 20 år. Det præciseres af Energitilsynet, at perioden for introduktionsprisen regnes fra den dag, fjernvarmemåleren er sat i drift, og løber højst i 20 år. 
Hvis din fjernvarmeinstallation fx er sat i drift i 2015, udløber introduktionsprisen derfor i 2035. Blev måleren derimod først sat i drift i 2017, løber perioden til år 2037.

Nye kunder, der underskriver en hensigtserklæring eller leveringsaftale efter 1. juli 2017 får en 10-årig introduktionspris, hvor prisen er koblet op på naturgas-prismodellen.

Pris efter introperiode
Efter introduktionsperiodens udløb fastsættes fjernvarmeprisen efter den - til den tid -  gældende lovregulering på området. Hvis de nuværende vilkår, prognoser og forudsætninger holder, vil fjernvarmeprisen på det tidspunkt være på niveau med omkostningerne ved at have en naturgasinstallation.

* Energitilsynets fulde tilkendegivelse samt bilag: VEKS – Prisdifferentiering med prisgaranti. Dato: 30.05.2017•Journalnr.: 16/02921