Omkostningsbestemt pris

Takstblad 2019 - gældende pr. 1. maj 2019 for kunder med omkostningsbestemt pris

Download tarifbladet, PDF

Se priseksemplet for en kunde umiddelbart efter pris-tabellerne.

Variabel pris

Variabel pris

Kr./MWh - Eksklusiv moms

 Kr./MWh - Inklusiv moms
 

475,00

593,75

 

 

   Areal jf. BBR  Ekskl. Moms  Inkl. moms

Fast abonnementsbetaling

<500 m2
eller

960,00 kr.

1.200,00 kr.

 Fast abonnementsbetaling  >500 m2 og <5.000 m2
eller
 3.800,00 kr.  4.750,00 kr.
 Fast abonnementsbetaling  >5.000 m2  7.600,00 kr.  9.500,00 kr.

 

   Areal jf. BBR  Ekskl. Moms  Inkl. moms

Effektbetaling

<500 m2

20,00 kr./m2

25,00 kr./m2

 Effektbetaling  herudover areal fra 500 m2 op til og med 5.000 m2  18,00 kr./m2  22,50 kr./m2
 Effektbetaling  og efterfølgende areal over 5.000 m2  15,00 kr./m2  18,75 kr./m2

*) Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%

  

Priseksempel for kunder med omkostningsbestemt pris

"Virksomhed Petersen" har et årligt forbrug på 440 MWh og et BBR-mål på 5.500 m2. Prisen for fjernvarmen bliver:

Taksttype

 Beregningsenhed

Takstgruppe

 Antal

Enhedspris
e
ksklusiv moms

Pris 
Eksklusiv moms

Pris 
Inklusiv moms

Variabel tarif

 MWh

kun en gruppe

 440

475,00 Kr.

209.000,00 Kr.

261.250,00 Kr.

           

Fast abonnement

BBR mål m2 

>5.000 m2

 1

7.600,00 Kr.

7.600,00 Kr.

9.500,00 Kr..

         

Effektbetaling

BBR mål m2

<500 m2

500 

20,00 Kr.

10.000,00 Kr.

12.500,00 Kr.

Effektbetaling

BBR mål m2

>500 m2 og <5.000 m2

 4.500

18,00 Kr.

81.000,00 Kr.

101.250,00 Kr.

Effektbetaling  BBR mål m2 >5.000 m2  500  15,00 Kr.   7.500 Kr.  9.375,00 Kr
Effektbetaling
i alt 
         98.500,00 Kr.  123.125,00 Kr.

Samlet betaling

 

 

 

 

315.100,00 Kr.

393.875,00 Kr.

 

Gebyrer

Gebyrer

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkerskrivelse:

100,00 Kr.

125,00 Kr.

Inkassogebyr:

135,00 Kr.

168,75 Kr.

Lukkebesøg:

375,00 Kr.

468,75 Kr.

Genåbning:

375,00 Kr.

468,75 Kr.

Renter

Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned.

Spædevand

Køge Fjernvarmes spædevandspris til den 31. maj 2019: 63,55 kr./m³ (ex. moms) 
Køge Fjernvarmes spædevandspris fra den 1. juni 2019: 64,90 kr./m³ (ex. moms) 

Der opkræves ikke grønne afgifter.

Tilslutningsbidrag
gældende fra 1. januar 2019

Tilslutningsbidrag betales for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m2.

Bygningsstørrelse:

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Areal < 300m2 (parcelhuse)

25.000,00 Kr.

31.250,00 Kr.

Areal > 300 m2 og < 500 m2 (grundbeløb)

45.000,00 Kr.

56.250,00 Kr.

Areal Fra 500 m2 op til 5.000 m2

32,00 Kr./m2

40,00 Kr./m2

Efterfølgende areal over 5.000 m2

16,00 Kr./m2

20,00 Kr./m2

Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - både for nybyggeri og eksisterende bygninger mindre end 300 m2 (parcelhuse) - etableres en stikledning på ind til 10 meter fra matrikelskel til hovedafspærringsventil. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 meter.

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m2 - etableres en stikledning på indtil 40 meter fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 meter. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr./kW for den ekstra kapacitet.

Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning.

Byggemodningsbidrag

I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag på 15,00 kr./m2. Beregningsgrundlaget er det samlede grundareal, der udstykkes (byggemodnes).

Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.

Prisliste for stikledning

Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

1.400,00 Kr.

1.750,00 Kr.

Dimension DN20

1.600,00 Kr.

2.000,00 Kr.

Dimension DN25

1.800,00 kr.

2.250,00 Kr.

Dimension DN32

1.900,00 Kr.

2.375,00 Kr.

Dimension DN40

2.100,00 Kr.

2.625,00 Kr.

Dimension DN50

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN65

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN80

2.700,00 Kr.

3.375,00 Kr.

Dimension DN100

3.100,00 Kr.

3.875,00 Kr.


Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

3.300,00 Kr.

4.125,00 Kr.

Dimension DN20

3.600,00 Kr.

4.500,00 Kr.

Dimension DN25

3.900,00 kr.

4.875,00 Kr.

Dimension DN32

4.100,00 Kr.

5.125,00 Kr.

Dimension DN40

4.300,00 Kr.

5.375,00 Kr.

Dimension DN50

4.600,00 Kr.

5.750,00 Kr.

Dimension DN65

5.000,00 Kr.

6.250,00 Kr.

Dimension DN80

6.100,00 Kr.

7.625,00 Kr.

Dimension DN100

7.200,00 Kr.

9.000,00 Kr.

Dimension DN125

8.400,00 Kr.

10.500,00 Kr.

Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter.

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Ekstra Energimåler

5.600,00 Kr.

7.000,00 Kr.