Pris ift. naturgas

Takstblad 2019 - gældende pr. 1. maj 2019 for kunder med prisaftale ift. gasprisudviklingen

Download tarifbladet, PDF

Kunderne betaler ikke den samme pris for hver MWh, da prisen er omvendt proportional med forbruget; jo større forbrug des lavere pris pr. MWh. Nedenstående pristabel viser prisen opdelt i intervaller. For de første 70 MWh betaler forbrugeren 648,41 kr./MWh. For forbruget fra 70 til 225 MWh betales 553,18 kr./MWh – og så fremdeles
Se priseksemplet for en kunde umiddelbart efter pris-tabellen.

Variabel pris

 Forbrugsinterval

Kr./MWh - Eksklusiv moms

 Kr./MWh - Inklusiv moms

 0 - 70 MWh

 648,41

 810,51

 70 - 225 MWh

 553,18

 691,48

225 - 825 MWh

 538,89

 673,61

825 - 1.650 MWh

 496,81

 621,01

1.650 - 3.300 MWh

 470,80 

 588,50

Kunden afregnes efter aktuelt forbrug fra måned til måned, på baggrund af forbrug på energimåler.

Priseksempel

"Virksomhed Andersen" har et årligt forbrug på 850 MWh. Prisen for fjernvarmen bliver:

Energiforbrug enheder

Energiforbrug akkumuleret

Takst

Ekskl. / Inkl. moms

Ekskl. Moms

 

Inkl. Moms

 

70 MWh

70 MWh

648,41 / 810,51Kr.

45.388,70 Kr.

 

56.735,70 Kr.

 

155 MWh

225 MWh

553,18 / 691,48Kr.

85.742,90 Kr.

 

107.179,40 Kr.

 

600 MWh

825 MWh

538,89 / 673,61Kr.

323.334,00 Kr.

 

404.166,00 Kr.

 

25 MWh

850 MWh

496,81 / 621,01Kr.

12.420,25 Kr.

 

15.525,25 Kr.

 

I alt 850 MWh

 

 

466.885,85 Kr.

 

583.606,35 Kr.

 

Kunden afregnes efter aktuelt forbrug fra måned til måned, på baggrund af forbrug på energimåler.

Storkunderabat
Rabat til storkunder (>3.300 MWh): (Årsforbrug i GWh/2,75)%

Gebyrer

Gebyrer

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkerskrivelse:

100,00 Kr.

125,00 Kr.

Inkassogebyr:

135,00 Kr.

168,75 Kr.

Lukkebesøg:

375,00 Kr.

468,75 Kr.

Genåbning:

375,00 Kr.

468,75 Kr.

Renter

Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned.

Spædevand

Køge Fjernvarmes spædevandspris til den 31. maj 2019: 63,55 kr./m³ (ex. moms) 
Køge Fjernvarmes spædevandspris fra den 1. juni 2019: 64,90 kr./m³ (ex. moms) 

Der opkræves ikke grønne afgifter.

Tilslutningsbidrag
gældende fra 1. januar 2019

Tilslutningsbidrag betales for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m2.

Bygningsstørrelse:

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Areal < 300m2 (parcelhuse)

25.000,00 Kr.

31.250,00 Kr.

Areal > 300 m2 og < 500 m2 (grundbeløb)

45.000,00 Kr.

56.250,00 Kr.

Areal Fra 500 m2 op til 5.000 m2

32,00 Kr./m2

40,00 Kr./m2

Efterfølgende areal over 5.000 m2

16,00 Kr./m2

20,00 Kr./m2

Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - både for nybyggeri og eksisterende bygninger mindre end 300 m2 (parcelhuse) - etableres en stikledning på ind til 10 meter fra matrikelskel til hovedafspærringsventil. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 meter.

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m2 - etableres en stikledning på indtil 40 meter fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 meter. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr./kW for den ekstra kapacitet.

Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning.

Byggemodningsbidrag

I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag på 15,00 kr./m2. Beregningsgrundlaget er det samlede grundareal, der udstykkes (byggemodnes).

Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.

Prisliste for stikledning

Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

1.400,00 Kr.

1.750,00 Kr.

Dimension DN20

1.600,00 Kr.

2.000,00 Kr.

Dimension DN25

1.800,00 kr.

2.250,00 Kr.

Dimension DN32

1.900,00 Kr.

2.375,00 Kr.

Dimension DN40

2.100,00 Kr.

2.625,00 Kr.

Dimension DN50

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN65

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN80

2.700,00 Kr.

3.375,00 Kr.

Dimension DN100

3.100,00 Kr.

3.875,00 Kr.


Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

3.300,00 Kr.

4.125,00 Kr.

Dimension DN20

3.600,00 Kr.

4.500,00 Kr.

Dimension DN25

3.900,00 kr.

4.875,00 Kr.

Dimension DN32

4.100,00 Kr.

5.125,00 Kr.

Dimension DN40

4.300,00 Kr.

5.375,00 Kr.

Dimension DN50

4.600,00 Kr.

5.750,00 Kr.

Dimension DN65

5.000,00 Kr.

6.250,00 Kr.

Dimension DN80

6.100,00 Kr.

7.625,00 Kr.

Dimension DN100

7.200,00 Kr.

9.000,00 Kr.

Dimension DN125

8.400,00 Kr.

10.500,00 Kr.

Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter.

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Ekstra Energimåler

5.600,00 Kr.

7.000,00 Kr.