Pris ift. naturgas for nuværende kunder

Takstblad 2021 - gældende pr. 1. januar 2021 for kunder med prisaftale ift. gasprisudviklingen

Download tarifbladet 2021, PDF

Download juli, 2020-tarifbladet, PDF

Variabel pris

Kunderne betaler ikke den samme pris for hver MWh, da prisen er omvendt proportional med forbruget; jo større forbrug des lavere pris pr. MWh. Nedenstående pristabel viser prisen opdelt i intervaller. For de første 70 MWh betaler forbrugeren 578,23 kr./MWh. For forbruget fra 70 til 225 MWh betales 518,61 kr./MWh – og så fremdeles.

Se priseksemplet for en kunde umiddelbart efter pris-tabellen. 

 Forbrugsinterval

Kr./MWh - Eksklusiv moms

 Kr./MWh - Inklusiv moms

 0 - 70 MWh

 578,23

 722,79

 70 - 225 MWh

 518,61

 648,26

225 - 825 MWh

 475,02

 593,78

825 - 1.650 MWh

 439,98

 549,98

1.650 - 3.300 MWh

 418,53

 523,16

Kunden afregnes efter aktuelt forbrug fra måned til måned, på baggrund af forbrug på energimåler.

Priseksempel

"Virksomhed Andersen" har et årligt forbrug på 850 MWh. Prisen for fjernvarmen bliver:

Energiforbrug enheder

Energiforbrug akkumuleret

Takst
Ekskl. / Inkl. moms

Ekskl. Moms

Inkl. Moms

70 MWh

70 MWh

578,23 / 722,79 Kr.

40.476,10 Kr.

50.595,30  Kr.

155 MWh

225 MWh

518,61 / 648,26 Kr.

80.384,55 Kr.

100.480,30 Kr.

600 MWh

825 MWh

475,02 / 593,78 Kr.

285.012,00 Kr.

356.268,00 Kr.

25 MWh

850 MWh

439,98 / 549,98 Kr.

10.999,50 Kr.

13.749,50 Kr.

I alt 850 MWh

 

 

416.872,15 Kr.

521.093,10 Kr.

Kunden afregnes efter aktuelt forbrug fra måned til måned, på baggrund af forbrug på energimåler.

Gebyrer

Gebyrer

Ekskl. moms

 Inkl. moms

Rykkerskrivelse:

100,00 Kr.

 Momsfri

Inkassogebyr:

135,00 Kr.

 Momsfri

Lukkebesøg:

375,00 Kr.

 Momsfri

Genåbning:

375,00 Kr.

 468,75 Kr.


Renter

Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned.

Spædevand

Køge Fjernvarmes spædevandspris til den 31. marts 2021: 60,21 kr./m³ (ex. moms)
Køge Fjernvarmes spædevandspris fra den 1. april 2021: 62,17 kr./m³ (ex. moms) 

Der opkræves ikke grønne afgifter.

Tilslutningsbidrag
gældende fra 1. januar 2021

Tilslutningsbidrag betales for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m2.

Bygningsstørrelse:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Areal < 300m2 (parcelhuse)

25.000,00 Kr.

31.250,00 Kr.

Areal > 300 m2 og < 500 m2 (grundbeløb)

60.000,00 Kr.

75.000,00 Kr.

Areal Fra 500 m2 op til 5.000 m2

32,00 Kr./m2

40,00 Kr./m2

Efterfølgende areal over 5.000 m2

16,00 Kr./m2

20,00 Kr./m2

Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - både for nybyggeri og eksisterende bygninger mindre end 300 m2 (parcelhuse) - etableres en stikledning på ind til 10 meter fra matrikelskel til hovedafspærringsventil. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 meter.

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m2 - etableres en stikledning på indtil 40 meter fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 meter. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr./kW for den ekstra kapacitet.

Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning.

Byggemodningsbidrag

I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag. Bidraget ansættes til et beløb, der giver varmeværket dækning for hovedparten af anlægsomkostningerne.

Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.

Prisliste for stikledning

Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

1.400,00 Kr.

1.750,00 Kr.

Dimension DN20

1.600,00 Kr.

2.000,00 Kr.

Dimension DN25

1.800,00 kr.

2.250,00 Kr.

Dimension DN32

1.900,00 Kr.

2.375,00 Kr.

Dimension DN40

2.100,00 Kr.

2.625,00 Kr.

Dimension DN50

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN65

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN80

2.700,00 Kr.

3.375,00 Kr.

Dimension DN100

3.100,00 Kr.

3.875,00 Kr.


Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

3.300,00 Kr.

4.125,00 Kr.

Dimension DN20

3.600,00 Kr.

4.500,00 Kr.

Dimension DN25

3.900,00 kr.

4.875,00 Kr.

Dimension DN32

4.100,00 Kr.

5.125,00 Kr.

Dimension DN40

4.300,00 Kr.

5.375,00 Kr.

Dimension DN50

4.600,00 Kr.

5.750,00 Kr.

Dimension DN65

5.000,00 Kr.

6.250,00 Kr.

Dimension DN80

6.100,00 Kr.

7.625,00 Kr.

Dimension DN100

7.200,00 Kr.

9.000,00 Kr.

Dimension DN125

8.400,00 Kr.

10.500,00 Kr.

     
 Foringsrør under bygning pr. meter*    
 Dimension op til og med DN 50  10.000 Kr.  12.500 Kr.
 Dimension større end DN 50  15.000 Kr.  18.750 Kr.

*Tillæg for foringsrør under bygninger er et tillæg til tilslutningsbidraget uanset, hvor lang stikledningen og tilslutningsanlægget
er.

Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter.

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Ekstra Energimåler

5.600,00 Kr.

7.000,00 Kr.

Fjernvarme til Køge

Samarbejdsprojektet ”Varmeplan Hovedstaden” fremhævede i 2009 Køge som et oplagt område til at indføre fjernvarme. Køge havde nemlig intet fjernvarmesystem, hvilket kun to andre større danske byer, Holbæk og Skælskør, lider under.

VEKS fik af Køge Kommune til opgave at anlægge fjernvarmesystemet i Køge:
* Anlægsperiode: 2012 til 2022 derefter fortsat tilslutning 
* CO2-reduktion: 40.000 ton pr. år 
* Tilsluttede arealer: 1,8 mio. meksisterende byggeri & 0,6 mio. mnybyggeri 
* Lokalt ledningsanlæg: Cirka 90 km med dimensioner mellem DN 20 mm og 400 mm

Kontaktpersoner for kunder, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

EAN-nummer

Køge Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871061

Køge Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

HUSK at anføre referencepersonen hos Køge Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28