CO2-fri fjernvarme

Køge Kraftvarmeværk leverer CO2-neutral fjernvarme til kunderne i Køge

Siden december 2013 har Køge Kraftvarmeværk forsynet alle kunder hos Køge Fjernvarme med CO2-neutral fjernvarme. 

Varmen er CO2-neutral, eftersom Køge Kraftvarmeværk alene fyrer med biomasse. Biobrændslet er restprodukter fra Junckers Industrier A/S.

Fjernvarmen er et vigtigt værktøj i indsatsen for et bedre klima. For lokalsamfundet i Køge Kommune vil konverteringen til fjernvarme betyde en klimamæssig CO2-gevinst, idet CO2-emissionerne fra naturgaskedler vil blive erstattet af den næsten CO2-neutrale fjernvarme.

Kan Køge Fjernvarme ikke udnytte hele produktionen fra Køge Kraftvarmeværk, bliver den overskydende varme solgt til VEKS' transmissionssystem, der forsyner hele Vestegnen med fjernvarme

Udskift naturgassen med fjernvarme til gavn for økonomi, miljø og samfund

Fjernvarmesystemet udbygges i disse år flere steder. Større boligblokke og virksomheder i Køge er blandt de første, som tilbydes billig og miljøvenlig fjernvarme. Fjernvarmekunder har lavere omkostninger end ved anvendelse af naturgas.

Kontaktperson, overordnet

VEKS' direktør Lars Gullev er overordnet ansvarlig for etableringen af fjernvarmeforsyningen i Køge. D 43 66 03 13

VEKS' plan- og projektchef Catarina Marcus-Møller, står overordnet for planlægning og udførsel  D 43 30 26 05

 
Kontaktpersoner for kunder, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Informationsfolder

VEKS har udgivet en interaktiv salgsfolder med en række informative links om fjernvarmen i Køge

» Læs Informationsfolder med links om fjernvarmeforsyning til Køge 

Projektforslag

Læs rapporten bag Køges fjernvarmeforsyning: 
Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Køge by og omegn

Kilde: Køge Kommunes hjemmeside