Gravearbejdet i Fændediget:

Der er pt. ændringer i gravearbejdet i Fændediget.

Har du modtaget varmebrev fra Køge kommune?

Flere borger i Køge har i denne uge modtaget varmebrev fra kommunen

Varmebrevet er sendt ud som opfølgning på regeringens udmelding om, at alle kommuner i 2022 skal informere olie- og gasfyrsejere om muligheder for anden opvarmningsform

Er du i tvivl om, hvornår vi kommer til dig?
På vores digitale kort kan du se, hvornår vi kommer til dig. Kortet indeholder på nuværende tidspunkt kun udbygningsområder, men vi har også gang i projekter i de områder, hvor der allerede er fjernvarme.  

Se det digitalt kort her og få mere viden om, hvornår vi kommer til dig.

Varmebrevet

Jeg har ikke fået varmebrev?
Kommunen sender brevene ud i etaper. De sidste modtager brevet i uge 50.
Har du ikke modtaget brevet herefter, kan du kontakte Køge kommune på T: 56 67 67 67
Hvor kan jeg får rådgivning?

Du kan på www.sparenergi.dk/forbruger/varme/skal-du-skifte-varmetype læse mere om de forskellige muligheder for at udskifte dit olie- eller gasfyr med en anden opvarmningsform.

Hvis du ønsker rådgivning om skift af opvarmningsform, kan du kontakte en af Sparenergis energirådgivere på tlf. 31 15 90 00 mandag – torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08–15, eller gå ind på: www.sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning.

Du er også̊ velkommen til at sende en mail med dine spørgsmål til: info@sparenergi.dk.

I Køge Varmeplan 2022, kan du læse om kommunens visioner, strategier og tiltag for at opnå en klimaneutral varmeforsyning. Planen skal anskueliggøre, hvorvidt og i givet fald hvornår, boliger og virksomheder kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år. For områder udenfor det eksisterende fjernvarmesystem er der lavet en potentialeafdækning for privat etablering af fælles eller individuelle varmeløsninger. Du finder Køge Varmeplan 2022 her:
www.koege.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/9964

Min adresse er ikke på kortet?
Her kan du se et kort over både udbygningsområder og områder med fjernvarme. 
Vi forventer, at kunne forsyne både de blå og grønne områder inden udgangen af 2028.

Praktik

Hvordan skifter jeg til fjernvarme?

Vi kontakter alle berørte ejendomme, når fjernvarmen nærmer sig dit
kvarter.

 • Læs mere om fjernvarmen her på siden og i det materiale, vi
  sender ud
 • Beregn din varmeøkonomi
 • Beslut, om du ønsker at få fjernvarme på abonnement eller om
  du vil eje dit varmeanlæg > Læs mere
 • Tilmeld dig her
 • Vi kommer på besøg og aftaler alle detaljer, inden vi graver.
 • Vi graver på vejen - og på din grund. Vi reetablerer på din grund
  – vi reetablerer fliser og sår græs, men vi genplanter ikke.
 • Du får installeret og tilsluttet et fjernvarmeanlæg.
 • Du har fjernvarme.
Hvad skal jeg gøre med min gasinstallation?

Du skal selv afmelde gassen, efter du har fået fjernvarme.
Som privatkunde kan du benytte gasafkoblingsordningen, og dermed i
lang de fleste tilfælde få betalt gasafkoblingen via denne pulje.

> Læs nærmere om gasafkobling hos Energistyrelsen

Vælger du at få fjernvarme med Model A og abonnement, sørger vi for at
fjerne dit gasfyr. Vælger du fjernvarme med Model B, hvor du selv ejer
det nye fjernvarmeanlæg, skal du bede din vvs-montør fjerne gasfyret.
Du skal også have afbrudt din gasinstallation - medmindre du vælger at
beholde gassen f.eks. til dit gaskomfur. 


Fjernvarmeøkonomi

Mit gasfyr skal udskiftes nu – hvad gør jeg?
Vi har lavet en Tryghedsordning.
Du kan benytte den, hvis du er tilmeldt fjernvarme, og dit fyr går i stykker, inden du har haft muligheden for at aftage fjernvarme. Vi sørger for, at din nuværende varmekilde bliver udskiftet eller finder en anden løsning – uden omkostninger til reparationen for dig. 
Tryghedsordningen træder i kraft 1. juni 2022 og gælder for alle enfamiliehuse på max. 300 m2, som ligger i et igangværende fjernvarme-udbygningsområde i Køge.
Læs mere her om Tryghedsordningen og krav for at være omfattet af LINK: Tryghedsordning
Error while rendering view [Accordion component].
Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge kan du kontakte os på: Koegefjernvarme@veks.dk 
eller 43 64 44 00