OBS! Eforsyning virker ikke i øjeblikket. De arbejder på, at få det løst hurtigst muligt.

Spørgsmål og svar (FAQ)

Her er samlet de væsentligste spørgsmål og svar vedrørende udrulningen af fjernvarme i Køge. Nederst har vi samlet de spørgsmål, som du kan have, hvis du allerede har fjernvarme. 

Mere fjernvarme til Køge

Hvad går udvidelsen ud på?

Danmark skal udfase de fossile brændsler til opvarmning, og det betyder, at vi skal sige farvel til naturgassen, også i Køge. I stedet vil ca. 7.000 ejendomme i og omkring Køge få tilbudt fjernvarme frem mod 2030. De første forventes at blive tilsluttet i 2023.

Hvis du skifter fra naturgas til fjernvarme i et almindeligt enfamiliehus, sparer du klimaet for 3-4 tons CO2 om året. Samlet set kan udvidelsen hvert år nedbringe Køges udledning med op til 40.000 tons CO2.

Fjernvarmen er også nem for dig, fremtidssikret og god for miljøet

Kan jeg få fjernvarme - og hvornår?

Fjernvarmen udvider i etaper frem mod år 2030.

> Her kan du se, om vi kommer til din adresse - og hvornår.

Fjernvarmefakta

Hvad er fjernvarme?

Selvom du ikke kan se den, er fjernvarmen den mest udbredte og effektive måde at opvarme boliger og bygninger på, når du bor i et tætbebygget område. Og fjernvarmen er tilmed grøn og sikker.

I praksis får du det varme vand fra os gennem højisolerede rør, der løber under jorden. Det varme vand forsyner dit fjernvarmeanlæg derhjemme, så du får varmt vand i hanen, radiatoren og gulvvarmeanlægget. Derefter løber det nu afkølede vand tilbage til os, vi varmer det op igen, og historien starter forfra.

I Køge kommer varmen fra VEKS og bliver leveret af Køge Fjernvarme. Du kan læse nærmere om Fjernvarmens CO2-udvikling > CO2mål nået

For dig er fjernvarme en enkel løsning. Hele fjernvarmesystemet bliver overvåget døgnet rundt, så du altid er sikker på at have varme - og nok af den.

I Danmark er fjernvarmen langt den mest udbredte opvarmning. 3,6 mio. danskere har fjernvarme.

Hvad koster fjernvarmen?

De fleste kunder vil få fjernvarme til en mere konkurrencedygtig pris, når de skifter fra naturgas. Besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme er endnu større.

> Prøv prisberegneren

Hvor grøn er fjernvarmen?

Fjernvarmen kan bidrage markant til den grønne omstilling, fordi den kan integrere varme fra mange kilder: overskudsvarme fra industrien, store varmepumper, afbrænding af biomasse og affald, solvarme, elvarme på vindmøllestrøm og meget mere.
I Køge kommer varmen fra VEKS og bliver leveretaf Køge Fjernvarme. Du kan læse mere om > Fjernvarmens CO2-udvikling

Et standardhus på naturgas sparer klimaet for 3-4 ton CO2 om året ved at skifte til fjernvarme.

Hvor nem er fjernvarmen?

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den kræver ingen
jævnlige servicebesøg, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder
den mindre end et almindeligt højskab.

 • Vi har ansvaret for varmen. Du skal bare regulere varmen på din radiator eller dit gulvvarmeanlæg - eller åbne for den varme hane, og du har altid varme nok.
 • Fjernvarmen en nem genvej til grøn omstilling hjemme hos dig. Når du skifter fra naturgas til fjernvarme, sparer du klimaet for 3-4 tons CO2 om året og nedbringer dermed dit CO2-udslip fra opvarmning med mere end 70%
 • Fjernvarmeanlægget er fuldt klimastyret. Det slår automatisk over på vinterdrift, når udetemperaturen falder - og tilbage til sommerstatus, når solen skruer op for charmen.
 • Dit forbrug af varme bliver fjernaflæst, og du kan selv følge dit forbrug via e-forsyning.
 • Hvis du vælger Model A med abonnement er service inklusiv. Har dit anlæg brug for service, kommer vores servicetekniker forbi og reparerer for vores regning. Denne service plus reparationer og udskiftning til nyt anlæg er med i aftalen. > Læs om abonnementsordning
Vi gør det også nemt for dig at skifte til fjernvarme. > Sådan får man fjernvarme

Fjernvarmeøkonomi

Hvad koster det at få fjernvarme?

Tilmelder du dig fjernvarme, når vi kommer med kampagnetilbud til dig, kan du få tilslutningen til kun 10.000 kroner.
Tilbuddet gælder, hvis du tilmelder dig inden for tidsfristen i dit område.
Vi melder fristen ud i god tid.

Fjernvarmeinstallation

Du kan vælge mellem to modeller:

 • A - Abonnement: Vi klarer næsten det hele
  Her lægger vi fjernvarmen ind i dit hus, installerer et
  fjernvarmeanlæg og tilslutter det. Vi ejer anlægget,
  vedligeholder og udskifter til et nyt, når det er udtjent.
  Abonnementet koster cirka 230 kr. om måneden for et
  parcelhus. Ved vores abonnements løsning, dækker vi nogle faste udgifter der er forbundet med installationen.
  Der kan dog komme merudgifter til egenbetaling til etablering af lovpligtig stikkontakt, ekstra rørlængder udover 3 meter, aftræk fra gaskedel med videre, som vores samarbejdende VVS-installatør vil opkræve. Læs mere i: ”Almindelige vilkår for abonnementsaftaler på fjernvarmeanlæg” 

 • B - Ejer: Du klarer det selv
  Du sørger selv for at købe, vedligeholde og udskifte dit fjernvarmeanlæg. Du kontakter selv din vvs-montør og henter tilbud på et
  fjernvarmeanlæg, som din vvs-montør installerer.  Derudover
  kommer prisen for selve tilslutningen.Hvis du først tilmelder dig efter tidsfristen for dit område, bortfalder tilslutningsrabatten på 40.000 kr. for et standardhus på 130m2 og rabatten på effektbidraget. > Se tilbud på tilslutning

 

*Vi forbeholder os ret til ændringer. Du kan altid se gældende priser her.

Min varmekilde er ny, men jeg vil gerne have fjernvarme på sigt, hvad kan jeg gøre?

Hvis du gerne vil have muligheden for fjernvarme, men lige har udskiftet dit fyr, har vi lavet en løsning til dig. Vi etablerer din fjernvarme-stikledning ind på din grund, men du kan vente op til tre år med at tage den i brug efterfølgende. Hvis den ikke er taget brug efter tre år, vil vi opkræve den faste effekt betaling med kampagnerabat. Er du omfattet af vores kampagnetilbud, beregnes kampagnetilbuddet fra den første dag, hvor ejendommen bliver forsynet med fjernvarme(se gældende priser) 

Er jeg tvunget til at få fjernvarme i et fjernvarmeområde?

Nej. Der er hverken tilslutnings- eller forblivelsespligt til fjernvarmen. Du kan altså fortsætte med din nuværende opvarmning eller vælge individuel opvarmning. Når du nu bor i et fjernvarmeområde, kan du dog ikke længere søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

Hvor længe holder mit fjernvarmeanlæg?
Et fjernvarmeanlæg har en lang levetid. Anlægget kan sidde i 20-30 år,
før det skal skiftes. Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe
en levetid på 12-18 år, mens en jordvarmepumpe holder i 14-20 år.
Hvordan bliver fjernvarmeprisen fastsat?
Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip: Indtægterne skal
dække omkostningerne. Ingen må tjene penge på fjernvarmen.
Kan jeg bruge mine nuværende radiatorer og installationer til fjernvarme?
Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer (radiatorer med varmt vand), skal
du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.
Mit gasfyr skal udskiftes nu – hvad gør jeg?
Vi har lavet en Tryghedsordning til dig. Du kan benytte den, hvis du er tilmeldt fjernvarme, og dit fyr går i stykker, inden du har haft muligheden for at aftage fjernvarme. Vi sørger for, at din nuværende varmekilde bliver udskiftet eller finder en anden løsning – uden omkostninger til reparationen for dig. 
Tryghedsordningen træder i kraft 1. juni 2022 og gælder for alle enfamiliehuse på max. 300 m2, som ligger i et igangværende fjernvarme-udbygningsområde i Køge.
Læs mere her om Tryghedsordningen og krav for at være omfattet af LINK: Tryghedsordning
Hvad betaler jeg for - på min varmeregning?

Din varmeregning består grundlæggende af tre dele:

 • Dit forbrug målt i MWh
 • Målerbidrag som beregnes ud fra din ejendoms
  størrelse
 • Fast effektbetaling som beregnes ud fra din ejendoms størrelse.

 

Har du valgt model A med abonnement, betaler du også:

> Se de aktuelle takster her.
Du betaler efter faktuelt forbrug månedsvis bagud. Din varmeregning er
altså størst om vinteren og mindst om sommeren.

Stiger min fjernvarmepris?

I henhold til fjernvarmeloven skal vi varsle en prisstigning på mere end 10% senest 3 mdr. inden den træder i kraft.

Vores omkostningsbestemte aftale er rimelig stabil i prisen. Du kan se priserne her.

Vi har en ældre fjernvarme aftale med nogle kunder, hvor prisen altid er 10% under gasprisen. Denne gruppe kunder er lige blevet varslet i september 2022. Du kan læse mere her.

Praktik

Hvad får jeg i stedet for fyret?
Du får et fuldautomatisk fjernvarmeanlæg monteret på væggen. Herfra strømmer der stabil varme ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og de varme haner.
Fjernvarmeanlægget er fuldt klimastyret og slår automatisk over på vinterdrift, når udetemperaturen falder - og tilbage til sommerstatus, når kulden ikke bider længere. Anlægget er helt lydløst, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret. Anlægget bliver fjernaflæst, så du ikke selv skal aflæse forbruget - men du kan følge dit varmeforbrug via e-forsyning. Udenfor får du blot et lille skab i modsætning til f.eks. varmepumpers store enheder uden på huset.
Hvad sker der, når Evida afkobler gassen?

Evida står for din afkobling af gassen, når du ikke længere ønsker at benytte gas. 

Du kan læse om, hvordan det foregår her: 

Trin for trin (evida.dk)Hvor lang tid tager det at få fjernvarme?
Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. en uge, til din bolig er tilsluttet fjernvarmenettet.
Inde i huset tager det ca. en dags tid at montere anlægget og tilslutte det. Hvis du vælger model A med abonnement, står vi for det - og ellers skal du aftale det med din egen vvs-montør.
Hvor meget fylder fjernvarmen i mit hus?
Fjernvarmeanlægget fylder mindre end et almindeligt højskab - så du får
god plads, hvis du er vant til at have et fyr dit bryggers eller i din kælder.
Hvordan skifter jeg til fjernvarme?

Vi kontakter alle berørte ejendomme, når fjernvarmen nærmer sig dit
kvarter.

 • Læs mere om fjernvarmen her på siden og i det materiale, visender ud
 • Beregn din varmeøkonomi
 • Beslut, om du ønsker at få fjernvarme på abonnement eller om du vil eje dit varmeanlæg > Læs mere
 • Tilmeld dig her
 • Vi kommer på besøg og aftaler alle detaljer, inden vi graver.
 • Vi graver på vejen - og på din grund. Vi reetablerer på din grund – vi reetablerer fliser og sår græs, men vi genplanter ikke.
 • Du får installeret og tilsluttet et fjernvarmeanlæg.
 • Du har fjernvarme.
Hvad skal jeg gøre med min gasinstallation?

Du skal selv afmelde gassen, efter du har fået fjernvarme. Som privatkunde kan du benytte gasafkoblingsordningen, og dermed i langt de fleste tilfælde få betalt gasafkoblingen via denne pulje.

> Læs nærmere om gasafkobling hos Energistyrelsen

Vælger du at få fjernvarme med Model A og abonnement, sørger vi for at fjerne dit gasfyr. Vælger du fjernvarme med Model B, hvor du selv ejer det nye fjernvarmeanlæg, skal du bede din vvs-montør fjerne gasfyret. Du skal også have afbrudt din gasinstallation - medmindre du vælger at beholde gassen f.eks. til dit gaskomfur. 


Genetablerer I min have, når I har lagt fjernvarmen ind til huset?
Vi dækker pænt til efter gravearbejdet, ligesom vi genetablerer fliser og
sår græs. Vi genplanter ikke.
Vi aftaler placeringen af din stikledning med dig på forhånd.

Tilskud

Ændres området tilbage til et ikke-fjernvarmeområde, hvis fjernvarmen ikke opnår 50 % tilslutning?
Teoretisk er det muligt at ændre et område tilbage til naturgasområde. Det kræver dog en politisk behandling af et projektforslag. Og fra nationalt hold er det besluttet, at naturgas og olie til opvarmning skal
udfases.
Kan jeg få tilskud til varmepumpe?
Du kan stadig frit vælge en individuel varmepumpe, men i et fjernvarmeområde kan du ikke få tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning. Tilskud til varmepumpe bliver kun muligt, hvis dit område skifter status, så det ikke er et fjernvarmeområde.

Har du allerede fjernvarme?

Har du spørgsmål til din regning?

Spørgsmål vedrørende din faktura kan rettes til os via mail koegefjernvarme@veks.dk

Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 43 66 44 00. Telefontiden er:

Mandag til torsdag kl. 9:00 til 15:00

Fredag kl. 9:00 til 13:00

Vi har desværre ikke mulighed for at sende din faktura via mail, men den fremgår både af din betalingsservice og eForsyning.

Kan jeg følge med i mit varmeforbrug?

Ja, som kunde hos os kan du logge ind og følge dit varmeforbrug i eForsyning. Du kan også downloade en app til eForsyning - her skal du bruge dit forbrugernummer og web pinkode for at logge ind første gang. Disse koder finder du i den seneste opgørelse fra os. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os via vores mail koegefjernvarme@veks.dk

Diverse

Er din ejendom over 500 m2?

Repræsenterer du en større ejendom, fx erhverv, boligforening, offentlige bygninger eller institutioner, hjælper vi også dig med at få grøn og driftssikker fjernvarme.

Kontakt Køge Fjernvarme for individuel vejledning på telefon T 43 64 44 00 eller via e-mail: koegefjernvarme@veks.dk for at høre mere om,
hvad et skift til fjernvarme vil betyde for jer. Derudover kan vi drøfte
mulighederne for at overlade service og vedligehold af anlægget til Køge Fjernvarme, så I slipper for den slags bekymringer.

Hvad er den samlede pris for et nyt fjernvarmeanlæg i min bolig?

Et fjernvarmeanlæg koster ca. det samme som et nyt gasfyr. Vælger du at tegne abonnement, betaler du over din varmeregning, og du skal ikke lægge en stor udbetaling.

Hvornår ved jeg, om fjernvarmen kommer hos mig?
Fjernvarmen bliver tilbudt etapevis, og fjernvarmen kommer, når tilslutningen er over den udmeldte nødvendige tilslutnings % i de enkelte områder.
> Se kort og tidsplan her.