Fjernvarmeudbygning

Præsentation fra VEKS og kommunens borgermøde den 13. oktober 2021 samt svar om udbygning af fjernvarme til borgere med parcelhuse

Fra borgermødet den 13. oktober 2021:

Hvilke nye områder i Køge får mulighed for at få fjernvarme?
En helt afgørende faktor er, hvor mange der ønsker at tilslutte sig fjernvarme. Kommunens varmeplanlægning bygger blandt andet på, at projekterne i villaområderne vil bidrage positivt til opnåelse af de samfundsmæssige målsætninger, herunder miljømålsætningerne. 
Her står fjervarmeløsningen i Køge godt, idet det energisystem, der leverer varme ind til Køge dels er baseret på lokal overskudsvarme fra Køgeområdet, dels træflis og overskudstræ fra Juncker mm. Dermed er der allerede tale om en stor andel af CO2-neutral fjernvarme. Samtidig er Køge Fjernvarme også koblet til det storkøbenhavnske energisystem, hvor VEKS binder de mange varmekilder sammen i et stort ledningsnet. Det muliggør løbende udvikling af andre energiformer, som bidrager til at levere til målsætningen om CO2-neutral varmeforsyning i 2025.  
I alle tilfælde kræves en myndighedsgodkendelse af de samfundsmæssige nyttevirkninger, og beregningen dertil er afhængig af, hvor mange kunder, der forventer at tilslutte sig fjernvarme i de nye områder.
Læs nærmere i VEKS' præsentation ovenfor - til download.

Status

  • Forhåndsgodkendelse fra Køge Kommune og VEKS’ bestyrelse i december 2020 - accelereret planlægningen til næste niveau.
  • Projekterne er ikke endeligt politisk godkendt endnu, men forventningerne til, at de bliver godkendt, er store.
  • Tilbud til borgerne - som beskrevet i projektforslag - gøres derfor operative og klar.

 
Tidligere udsendt brev
Køge Kommunes har udsendt spørgeskema om borgernes forventninger til fremtidig opvarmning.
Omtalte spørgeundersøgelse er udsendt af Køge Kommune for at informere borgerne om, at noget er på vej. Men undersøgelsen skal også give Køge kommune og Køge Fjernvarme et tydeligere billede af borgernes interesse - og dermed mere realistiske muligheder for udbygning af fjernvarmen.


Kontaktpersoner, udbygning

Lars B. Strøbech, energiplanlægger, konsulent vedr. salg 
lsh@veks.dk  D 43 30 26 21

Michael Thomsen projektleder vedr. anlægsudbygning i Køge
mth@veks.dk  D 43 66 03 57

 
Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne.

Læs mere om grøn fjernvarme