1. spadestik til Køge Fjernvarme

Den 29. maj 2012 blev de første spadestik taget af daværende borgmester Marie Stærke og Finn Aaberg, VEKS’ daværende formand

De første huller blev gravet i umiddelbar nærhed af VEKS' nyerhvervede "Køge Kraftvarmeværk" - præcis dér, hvor der inden for et år vil være opført en pumpestation.

Læs artikel: Ti år - for fuld skrue

På opfordring fra Køge Kommune står VEKS for etableringen af Køge Fjernvarme.
I sin tale i forbindelse med det første stik lagde borgmester Marie Stærke særligt vægt på, at fjernvarmen bliver et af de vigtigste instrumenter til at efterleve kommunens ambitiøse klimaplan. Dog kunne nogle spørge, hvordan kommunen i tider med pres på de offentlige udgifter tør kaste sig ud i et anlægsprojekt til 650 millioner kroner? Hvordan tør vi lade være! Fjernvarmeprojektet i Køge er desuden 100 procent brugerfinansieret.

Finn Aaberg, VEKS’ formand roste den hurtige beslutningsproces og pointerede, at det kun nytter, hvis der er handling bag ord: ”Eller med andre ord - ganske kort - her lå muligheden for at realisere den klima- og energipolitik som alle er enige om er vejen frem, men som til tider kan være vanskelig at bringe fra de politiske skåltaler til realitet.”

I Køge udnyttes biomasse-overskudsvarme fra Junckers Industrier, som før blev ledt direkte i Køge Bugt. Miljøgevinsten ved projektet bliver en årlig CO2-reduktion på 40.000 ton.

1. spadestik er startskuddet til det store anlægsarbejde med Køge Fjernvarme. Konkret starter anlægsarbejdet i den sydvestlige del af Køge ved Køge Gymnasium, Ellemarken og fortsætter på den anden side af Ringvejen. Sideløbende forbereder VEKS at føre rør under jernbanen; rør som skal fordele den CO2-neutrale fjernvarme fra Køge Kraftvarmeværk.

Kontaktperson, overordnet

VEKS' direktør Lars Gullev er overordnet ansvarlig for etableringen af fjernvarmeforsyningen i Køge. D 43 66 03 13

VEKS' plan- og projektchef Catarina Marcus-Møller, står overordnet for planlægning og udførsel  D 43 30 26 05

 
Kontaktpersoner for kunder, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne.

Læs mere om grøn fjernvarme