Energisparemål

Køge Fjernvarme bidrager langt over de krævede mål om energibesparelser

Køge Fjernvarme opfylder primært sin forpligtelse til at finde energibesparelser ved at konvertere kunder fra naturgas/olie til fjernvarme. Køge Fjernvarmes overskud af opnåede energibesparelser for 2018 er solgt, og der er derfor ingen indberetning.

Køge Fjernvarme historiske sparemål
Af tabellen fremgår Køge Fjernvarmes sparemål.
År Sparemål i kWh Indberettet 31/12, kWh Opsamlet, kWh
2012 40.000 40.000 0
2013 66.389 1.288.977 1.222.587
2014 66.389 8.327.718 9.483.916
2015 1.591.661 6.999.257 14.891.512
2016 483.058 7.439.164 21.847.618
2017 483.058 -141.661 21.222.898
2018 1.399.721 0 19.823.176

I 2017 er der en korrektion til en tidligere indberetning.

Køge Fjernvarmes sparemål vil vokse i de kommende år i takt med de løbende konverteringer af nye kunder fra primært naturgas til fjernvarme.  

Energibesparelserne i 2018 blev opnået ved at konvertere til fjernvarme fra nedenstående - fordelt på disse forsyningstyper: 

 


Besparelserne i 2018 fordelt efter sektor:

Informationsfolder

VEKS har udgivet en interaktiv salgsfolder med en række informative links om fjernvarmen i Køge

» Læs Informationsfolder med links om fjernvarmeforsyning til Køge 

Kontaktpersoner for kunder, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25