Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme er ikke kun varmt vand i rør, men en moderne og højteknologisk opfindelse, der gavner både klima, miljø, samfundsøkonomi og kundernes pengepung.

Ved at skrotte dit olie- eller gasfyr bidrager du til et bedre miljø. Med fjernvarme opnår din bolig med ét at reducere udledningen af CO2 med langt mere end 70%, som er målet i Danmarks nationale klimaaftale.

Download Miljødeklarationen for Køge Fjernvarme

Download folder om VEKS' grønne fjernvarme: Vælg grønt - vælg fjernvarme

Grøn fornuft

Den globale opvarmning øges af CO2-udledning, som netop er hovedmålet i kampen for en bæredygtig verden. VEKS’ fjernvarme er affaldsvarme, overskudsvarme fra industrielle processer samt elproduktion, hvor brændslet er bæredygtig biomasse.

Hvor fjernvarme engang mest var drevet af fossile teknologier, kommer langt størstedelen af energien i dag fra vedvarende energikilder. Derfor er fjernvarme er fremtidens klimaløsning.

For VEKS’ fjernvarme gælder, at den er 100% CO2-neutral i 2025

 
Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne.

Læs mere om grøn fjernvarme

Miljøgevinst

Køges borgmester Marie Stærke sagde i 2011: - Ikke alene sikrer vi de kommende kunder en høj forsyningssikkerhed, men vi mindsker også Køges udledning af CO2 ved opvarmning med op til 40.000 ton om året. Det svarer omtrent til, hvad 4.000 borgere i gennemsnit udleder totalt på et år. Dermed bliver projektet et væsentligt bidrag til Køge Kommunes klimapolitiske målsætninger.

Download miljødeklarationen for hovedstadsområdet