Den årlige udgift til fjernvarme

Her kan du se den årlige varmeudgift for et standardhus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh

18,1 MWH svarer cirka til 1.700 m3 gas eller 2.000 liter olie

Beregning af årlig varmeregning i et standardhus på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh

 

Enhed

Årlige faste omkostninger

á kr. incl. moms

Sum kr. incl. moms

1

Stk

Abonnement for hus op til 500m2

1.260,00

1.260,00

130

m2

Effektbetaling op til 500m2 - udregnes på baggrund af samlet BBR bolig/erhvervsareal

26,25

3.412,50*

 

 

 

 

 

 

 

Årlige variable omkostninger

 

 

18,1

MWh

Variabelt varmeforbrug

623,44

11.284,26

 

 

Årlig varmeregning i alt

 

15.956,76

130

m2

50% kampagnerabat på effektbidrag i 5 år -

ved tilmelding til fjernvarme inden tidsfrist*

-13,125

-1.706,25

 

 

Årlig varmeregning de første 5 år med kampagnerabat

 

14.250,51

*) I udbygningsområder gives der 50% kampagnerabat på effektbidraget, såfremt kunden har indgået tilslutningsaftale, inden fjernvarmearbejdet går i gang. Tidsfristen oplyses for hvert udbygningsområde i god til til alle kunder, så man har mulighed for at benyttet kampagnetilbuddet.

 

Omregn m3 til MWh

Omregn dit gasforbrug i m3 til MWh
(beregningen er ikke helt nøjagtig, da den ikke indregner gasfyrets varmetab

Formel: (Årligt forventet gasforbrug m3 x 11) / 1000 =  XX,XX MWh    

Eksempel: (1800 x 11) / 1000 = 19,8 MWh  

Dit årlige gasforbrug fremgår af din årsafregning fra dit gasselskab.

Fjernvarme til Køge

Samarbejdsprojektet ”Varmeplan Hovedstaden” fremhævede i 2009 Køge som et oplagt område til at indføre fjernvarme. Køge havde nemlig intet fjernvarmesystem, hvilket kun to andre større danske byer, Holbæk og Skælskør, lider under.

VEKS fik af Køge Kommune til opgave at anlægge fjernvarmesystemet i Køge:
* Anlægsperiode: Fra 2012 - derefter fortsat tilslutning 
* CO2-reduktion: 40.000 ton pr. år 
* Tilsluttede arealer: 1,8 mio. meksisterende byggeri & 0,6 mio. mnybyggeri 
* Lokalt ledningsanlæg: Cirka 90 km med dimensioner mellem DN 20 mm og 400 mm