Abonnementsordning

Takstblad 2022 - gældende pr. 1. januar 2022 for kunder med Abonnementsordning

Download Almindelige vilkår for abonnementsaftaler på fjernvarmeanlæg 2022, PDF

Aftalens genstand

En aftale om fjernvarmeanlæg på abonnement i det følgende benævnt "Abonnementsordningen" indebærer, at Køge Fjernvarme stiller et fjernvarmeanlæg med udetemperatur-regulering og brugsvandsveksler eller varmvandvandsbeholder til rådighed for Ejeren.

Det er en forudsætning for påbegyndelse og opretholdelse af Abonnementsordningen, at Ejeren samtidig får leveret fjernvarme af KFV. Læs mere i ovenstående pdf-dokument

 

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge kan du kontakte os på: Koegefjernvarme@veks.dk 
eller 43 64 44 00

EAN-nummer

Køge Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871061

Køge Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

HUSK at anføre referencepersonen hos Køge Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28