OBS! Fjernvarmearbejde på Egedesvej

Husstande, der har modtaget et brev fra os, kan nu tilmelde sig fjernvarme.                    Du tilmelder dig fjernvarmen ved at udfylde formularen.

Tilmelding til fjernvarme i Køge

Hvis du bor i Køge, kan du ansøge om tilmelding af din ejendom til fjernvarme her. Du tilmelder din ejendom ved at udfylde formularen til højre herfor. Når du har udfyldt formularen og trykket ”send”, vil der fremgå en tekst til gennemlæsning. Cirka 1-3 måneder efter din ansøgning om tilmelding til fjernvarme, vil du modtage en bekræftelse på mail.

Fjernvarmeanlæg

Når du ansøger om tilmelding til fjernvarme, skal du tage stilling til, om du ønsker fjernvarmeanlægget på abonnement eller selv vil eje dit fjernvarmeanlæg. Du har derfor to muligheder for fjernvarmeanlæg hos Køge Fjernvarme:

Model A – Fjernvarmeanlæg på abonnement

Køge Fjernvarme tilbyder en abonnementsordning, hvor vi gør følgende:

  • Køge Fjernvarme nedtager og bortskaffer din gamle installation
  • Køge Fjernvarme installerer og idriftsætter et nyt fjernvarmeanlæg, som vi ejer og servicerer fremover
  • Køge Fjernvarme eller dennes samarbejdspartner og Ejeren beslutter i fællesskab og under hensyntagen til de tekniske forhold på stedet, hvor fjernvarmeanlægget skal placeres. Kravene i Tekniske Bestemmelser skal følges.
  • Som udgangspunkt placeres fjernvarmeanlægget samme sted som den eksisterende varmekilde. Der må forventes ekstra omkostninger, hvis der afviges fra dette.

Eventuelle ekstra omkostninger:

Som en del af abonnementsordningen dækker vi nogle faste udgifter, der er forbundet med installationen. Dog kan der forekomme merudgifter til egenbetaling f.eks. ved nedenstående:

  • Boring igennem mur/beton hvor anlæg installeres i andet rum, end hvor fjernvarmen kommer ind
  • Etablering af lovpligtig stikkontakt
  • Samlet antal rørmeter (fjernvarmerør og brugsvandsrør) over 20 meter.
  • Aftræk fra gaskedel mm.
  • Retablering efter installationsarbejdet.

Ekstra omkostninger vil vores samarbejdende VVS’er opkræve efter installationen. Læs mere i Almindelige vilkår for abonnementsaftaler på fjernvarmeanlæg her.

Pris:

Se prisliste

Vi tilbyder en uforpligtende teknisk gennemgang, hvor vi allerede kan screene om, vi finder ejendommen egnet til Abonnementsordning og om der kommer merudgifter til egenbetaling.

For besøg for en teknisk gennemgang kontakt koegefjernvarme@veks.dk 

Model B – Du ejer selv fjernvarmeanlægget

Du skal selv kontakte en VVS’er og indhente tilbud på installationen. Du ejer derfor selv dit fjernvarmeanlæg og skal selv stå for alle udgifter i forbindelse med anskaffelse, installation, service, vedligeholdelse og reparation af dit fjernvarmeanlæg.

 

Lejer eller ejer

Er du lejer af en ejendom og ønsker fjernvarme, bedes du venligst kontakte ejeren, så vedkommende kan tilmelde ejendommen til fjernvarme. Dette skyldes, at det kun er ejeren af ejendommen, der kan tilmelde sig fjernvarme. 

 

Den videre proces

Stikledning: Hvis vi på tidspunktet for modtagelsen af din ansøgning og tilslutning til fjernvarme ved, at vi kan tilbyde dig fjernvarme, vil du ca. indenfor 1-3 måneder efter indsendelsen modtage en bekræftelse på mail.

Herefter vil Køge Fjernvarme kontakte dig, for en gennemgang af din stikledningsplacering på din ejendom og du vil også vil få oplyst eventuelle ekstra omkostninger, hvis stikledningen overstiger de inkluderede 20 meter. Se venligst vores Almindelige Leveringsbestemmelser her.

 

Fjernvarmeanlæg på abonnement: Vores samarbejdende VVS’er eller vores energikonsulent, vil kontakte dig med henblik på om vi finder din ejendom egnet til Abonnementsordning.

Vi gennemgår i fællesskab og under hensyntagen til de tekniske forhold på stedet, hvor fjernvarmeanlægget skal placeres.

Vi beregner dit energibehov (varme og varmt brugsvand) med hensyn til anlægsstørrelse (kW).

Du oplyses om eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med installationen.

Aftaler: Umiddelbart efter besøget for stikledningsgennemgang på din ejendom, vil vi fremsende en tilslutningserklæring til underskrift digitalt. Aftalen er kun gyldig i et halvt år fra underskriftsdato.

OBS: Hvis du har tilvalgt fjernvarmeanlæg på abonnement, vil du yderligere få tilsendt en abonnementsaftale til underskrift digitalt.

 

Vi kan ikke tilbyde dig fjernvarme

Hvis vi på tidspunktet for modtagelsen af din ansøgning ved, at vi ikke kan tilbyde dig fjernvarme, vil vi annullere din ansøgning og du vil modtage en mail med begrundelse. Dette svar stræber vi efter at kunne give forventeligt indenfor en måned, efter vi har modtaget din ansøgning.

 

*Der kan være kunder, hvor vi på tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen til fjernvarme forventer at kunne tilbydes fjernvarme, men af omkostningsmæssige eller lignende årsager kan vi alligevel ikke tilbyde fjernvarme. Hvis dette er tilfældet, vil vi annullere din ansøgning og du vil modtage en mail med en begrundelse herfor.

 
 

Formular

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål?

Se vores  spørgsmål og svar sektion
Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe

 

Tilmelding til Køge Fjernvarme

Fjernvarmekunder i VEKS’ forsyningsområde, hvilket også omfatter Køge Fjernvarme, har allerede nu nået den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030

50 %

Skal sige Ja tak før der etableres fjernvarme i et område.

21.250 Kr.

Vi giver en rabat på 21.250 Kr. hvis du tilmelder dig inden for tidsfristen.

70 %

Reducering af CO2 udledningen er opnået.