Gravearbejdet i Fændediget:

Der er pt. ændringer i gravearbejdet i Fændediget.

Privatlivspolitik

VEKS sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningen

1. VEKS er dataansvarlig – hvordan kontakter du os? 
Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af fjernvarme og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. 

2. Kontaktoplysninger 
VEKS er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 
VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, CVR 69330428, Roskildevej 175, 2620 Albertslund, DK
Kontaktperson Niels Laursen Telefonnr.: 40240563 
Mail: NKL@VEKS.DK 
Website: WWW.VEKS.DK 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig. 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, CPR, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme. Vi bruger dit CPR-nummer hvis du har ønsket at have lån hos os. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig, fx hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m. 
I forhold til enkelte af vores kunder kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – fx hvis vi skal være helt sikre på at underrette dig, hvis der afbrydes for fjernvarmen. Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette. 
Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig. 

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til 
Vi videregiver dine data til anden databehandler, der varetager opsamling af målerdata, og VEKS anvender anden IT-databehandler til levering af opkrævningssystem. Kommer du i restance med betaling af varme, eller afdrag på lån, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret. VEKS anvender kun leverandører, der vil indgå en databehandleraftale. VEKS kontrollerer, at databehandleraftalen overholdes.  

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
VEKS overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer. 

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra? 
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber, BBR. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.  Alle oplysninger, der indhentes, anvendes til at behandle din aftale eller administrerer din kontrakt.

8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe VEKS har et aftaleforhold med dig som kunde. Ophører du med at være kunde, sletter vi dine personoplysninger efter regler beskrevet i VEKS arbejdsgange. Som udgangspunkt (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere) 
 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.
 
10. Retten til at trække samtykke tilbage 
Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme eller lån. Skulle du have givet samtykke til os - til noget ud over levering af fjernvarme -  har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1. 

11. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Serverlogs på VEKS.DK
På VEKS.DK analyserer vi serverens logs, som en del af arbejdet med at forbedre materialet på hjemmesiden og optimere sikkerheden. VEKS logger ingen IP-adresser i server-loggen. Derfor bliver ingen personfølsomme data lagt på serveren. 

Brug af cookies
Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider. I mange tilfælde er cookies den eneste måde at få en hjemmeside til at fungere efter hensigten. EU-lovgivningen kræver, at brugere på internettet oplyses om hjemmesiders brug af cookies. Læs mere om lovgrundlaget her: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/cookies

VEKS’ hjemmeside anvender cookies på forskellige områder. Vi har beskrevet dem alle nedenfor med oplysninger om, hvorfor vi anvender dem, og hvor længe vi anvender dem. “End of session” betyder, at den pågældende cookie er midlertidig og vil blive fjernet, når du lukker din browser.
Under dit første besøg på siden bliver du mødt af en besked i bunden af skærmen, som handler om, hvordan vi anvender cookies. Vi registrerer en cookie, når du klikker på ”OK” for at huske dit valg og viser ikke velkomsthilsenen igen ved dit næste besøg.

Navn

Mål

Udløb

veksdk_cookies_accept

Gemmer en cookie, for at vi ved, at du har set og accepteret vores cookiebesked.

3 måneder

toggled

Gemmer en cookie, for at vi ved, om vi skal lade venstre navigation åben eller lukket.

24 timer

ASP.NET_SessionID

Denne cookie indeholder brugersessionsidentifikator, som udløber sidst i hver session.

Slut på session.

helpModalClosed

Denne cookie hjælper os med at vide, om en bruger har set hjælpeformlen i VEKS' Infoportal.

5 dage

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Hjælper med at identificere nye og eksisterende brugere på hjemmesiden.

1 år

 

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Sporer brugersessioner, når bruger besøger hjemmesiden.

Slut på session.

 

 

Måler brugen af hjemmesiden
Vi bruger Google Analytics til at indsamle oplysninger om, hvordan brugerne anvender siden, og for at kende mere til deres behov. Det giver os mulighed for hele tiden at forbedre siden.
Google Analytics registrerer oplysninger på de sider, du besøger, antallet af besøg, oprindelsessider osv. Vi hverken modtager eller registrerer personlige oplysninger såsom navn eller adresse: Denne cookie kan ikke bruges til at identificere dig. Vi giver ikke Google tilladelse til at bruge eller dele navigationsdata på vores side med tredjemand.
Vi kan beslutte ikke at tilvejebringe oplysninger via Google Analytics-cookies: besøg siden på Google.

Google Analytics

Navn

Mål

Udløb

_utma

Dette tal, som generes vilkårligt, anvendes til at finde ud af antallet af unikke besøgende på vores side.

2 år

_utmb

Dette tal, som generes vilkårligt, anvendes sammen med _utmc) til at finde ud af gennemsnitstiden for en besøgendes besøg på vores side.

30 minutter

_utmc

Dette tal, som genereres vilkårligt, anvendes til at beregne, hvornår du lukker din browser.

Slut på session.

_utmz

Dette tal genereres vilkårligt indeholder oplysninger om, hvordan siden blev nået af de besøgende (via et link, organisk forskning eller sponsoreret forskning).

6 måneder

_jsuid

Denne cookie indeholder et tilfældigt tal, der generes første gang, nogen besøger hjemmesiden. Målet er at identificere nye besøgende.

10 år

_eventqueue

Denne cookie gemmer en række af ”muse”-begivenheder, der ikke nødvendigvis er fulgt op, inden det pågældende besøg på siden afsluttes.Disse handlinger kan dernæst behandles, mens næste side loades.

1 time

_first_pageview

Denne cookiesession skabes i løbet af første visning af side ved hvert besøg. Målet er at vise en række kodeelementer, der kun vises på første side ved et besøg. Formålet er at øge hastigheden på siden.

10 minutter

_referrer_og

Denne cookie registrerer brugerens oprindelse.

90 dage

 

Clicky

Navn

Mål

Udløb

_referrer_og

Lagrer eksterne referencer i 90 dage for at bidrage langsigtet til trafikkilder.

90 dage

_utm_og

Lagrer dynamisk (UTM) kampagnevariabler i 90 dage for øget langsigtet bidrag til markedsføringsformål.

90 dage

_custom_data_[key]

Kun indstillet, når en side anvender brugerdefineret datasporing, og siden har markeret en slutbruger som én, der har givet fuld accept til sporing af persondata. Disse cookies cacher visse kundehoveddata i 30 dage, så de er tilknyttet sessioner, selv når en besøgende ikke er logget ind.

30 dage

_jsuid

Unik ID-trackingcookie.

20 år

cluid

Tredjeparts unik ID-trackingcookie (tilknyttet vores trackingdomæner). Anvendes kun til at identificere den samme besøgende på forskellige domæner, som tilhører samme kunde. Førstepartcookies opdateres for at matche tredjepartcookies hvis begge er indstillet og værdien ikke matcher.

20 år

 

Funktioner på VEKS.DK

På VEKS.DK kan du tilmelde dig som modtager af nyhedsbreve. VEKS opbevarer din mailadresse, som slettes, når du ikke ønsker flere nyhedsbreve.
På VEKS.DK kan du også tilmelde dig et kursus. Du skal oplyse navn, E-mail, telefonnummer samt virksomhedens adresse. VEKS anmoder om samtykke, hvis oplysningerne ønskes anvendt, efter kurset er afholdt. 
Det skal være muligt for brugerne at slette deres data. Derfor skal der i nyhedsmails og notifikationsmails til kurser indsættes et link i footeren, som gør brugeren i stand til at slette sine data.
Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. VEKS anvender ikke data fra hjemmesiden til markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på  www.datatilsynet.dk 

12. Klage til Datatilsynet 
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk