Vi tager ansvaret for din varmeforsyning

Din tryghed til fjernvarmen når frem

 Er jeg omfattet af tryghedsordningen?

 • - Din ejendom skal være omfattet af et igangværende fjernvarmeudbygningsområde i Køge og gælder for alle enfamiliehuse på max. 300 m2,  og du skal have underskrevet og indsendt tilslutningserklæring, så er du omfattet af Køge Fjernvarmes tryghedsordning
 • - Din nuværende varmekildes reparationsudgifter, skal være over dkr. 8.000,00 inkl. moms, før vi kan hjælpe dig.

 • - Du skal have overholdt service og vedligehold på din nuværende varmekilde i henhold til fabrikantens anvisninger og eventuelt lovpligtigt eftersyn.

 • - Du skal underskrive en tryghedsaftale, hvis vi installerer anden varmekilde hos dig, indtil du har mulighed for at aftage fjernvarme.

For at kunne benytte ordningen er det selvfølgelig en betingelse, at du som gasfyrsejer fortsat overholder service og vedligehold for egen regning i henhold til fabrikantens anvisninger og eventuelt lovpligtigt eftersyn og har dokumentation herfor (jf. Bekendtgørelse omsikkerhed for gasinstallationer § 142-148).

Omfattet af Tryghedsordningen

 • Udskiftning eller reparation af selve fyringsenheden, dvs. gasfyr, oliefyr, træpillefyr og elektrisk varmepumpe

Ikke omfattet af Tryghedsordningen

 • Reparation af det vandbårne varmeanlæg, fx lækage på rør
 • Reparation af radiatorer og termostater
 • Reparation af varmestyringssystemer
 • Reparation af gulvvarmestyring
 • Reparation af cirkulationspumpe til varmt vand
 • Reparation af brændselsindfødning (træpillefyr)
 • Reparation af solvarmeanlæg
 • Forebyggende vedligeholdelse, herunder rensning af fyr
 • Lovpligtig service
 • Reparationer, som kan dækkes af husforsikringen

Listen er ikke udtømmende.

For vurdering af reparationsomkostninger har du 2 muligheder:

 1. Du kan få en autoriseret VVS-virksomhed til at vurdere dine reparationsomkostninger, og efterfølgende sende dennes tilbud til koegefjernvarme@veks.dk. Du betaler selv for denne vurdering, uanset størrelsen på reparationsudgifterne og om Køge Fjernvarme efterfølgende hjælper dig med udskiftning af din varmekilde. Hvis denne vurdering overstiger dkr. 8.000,00 inkl. moms, vil vi erstatte din defekte varmekilde, med anden tilsvarende varmekilde. Tilbud fra VVS’er skal indeholde: Installationsadressen, udspecificeret tilbud for reparation/udskiftning, navn på VVS- virksomhed og dertil kontaktperson.

 2. Du kan kontakte vores samarbejdende VVS-virksomhed ENCO VVS Service A/S på telefon 43 43 37 77, som kan hjælpe dig med vurdering af dine reparationsomkostninger. Hvis denne vurdering overstiger dkr. 8.000,00 inkl. moms, vil vi erstatte din defekte varmekilde, med anden tilsvarende varmekilde og vi dækker udgifterne til vurdering af reparationsomkostninger. Hvis vurderingsprisen er dkr. 8.000,00 inkl. moms eller derunder, afholder du selv udgifterne til vurdering og reparation eller udskiftning.

Kontakt

Vi har indgået aftale med følgende VVS-virksomhed, som kan udføre udskiftninger af din nuværende varmekilde under Tryghedsordningen:

ENCO VVS Service A/S telefon 43 43 37 77Efter modtagelse af din henvendelse i forbindelse med Tryghedsaftalen, vil vores VVS-installatør ringe dig op på oplyste mobil nr. og aftale tid.

Er blanketten udfyldt og indsendt efter kl. 14.00 vil installatøren først ringe op den efterfølgende dag i tidsrummet 09.00-14.00. Fredag i tidsrummet 09.00-12.00

Akut behov:

Vurderes det, at der er akut brug for hjælp, og hjælpen ikke kan vente til efterfølgende hverdag, kan man kontakte VVS-virksomhed  ENCO VVS Service A/S telefon 43 43 37 77UDFYLD FORMULAREN, HVIS DIT FYR ER GÅET I STYKKER

Udfyld formularen, hvis din nuværende varmekilde er gået i stykker, og du er omfattet af tryghedsordningen