Din tryghed til fjernvarmen når frem

 Er jeg omfattet af tryghedsordningen?

• Din ejendom skal være omfattet af et igangværende fjernvarmeudbygningsområde i Køge og gælder for alle enfamiliehuse på max. 300 m2, og du skal være tilmeldt fjernvarme ved at have skrevet under på en tilslutningserklæring. Herefter er du omfattet af Køge Fjernvarmes tryghedsordning.


Din nuværende varmekildes reparationsudgifter skal være over dkr. 8.000,00 inkl. moms, før vi kan hjælpe dig.

Du skal have overholdt service og vedligehold på din nuværende varmekilde i henhold til fabrikantens anvisninger og eventuelt lovpligtigt eftersyn.

Du skal underskrive en tryghedsaftale, hvis vi skal udskifte eller reparere varmekilden hos dig, indtil du har mulighed for at aftage fjernvarme.

For at kunne benytte tryghedsordningen er det selvfølgelig en betingelse, at du fortsat overholder service og vedligehold for egen regning på den installerede varmekilde hos dig i henhold til fabrikantens anvisninger og eventuelt lovpligtigt eftersyn, og tilmed har dokumentation herfor. 
(jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer § 142-148).

Omfattet af Tryghedsordningen

 • Udskiftning eller reparation af selve fyringsenheden, dvs. gasfyr, oliefyr, træpillefyr og elektrisk varmepumpe
 • Ved udskiftning af selve varmekilden/fyringsenheden er den ny opsatte opvarmningskilde Køge Fjernvarmes ejendom og vil blive afhentet i forbindelse med fjernvarmeinstallation, eller når du som kunde kan aftage fjernvarme. Hvis du opsiger din aftale om tilslutning til fjernvarme inden det er muligt at aftage fjernvarme, vil du blive opkrævet de omkostninger Køge Fjernvarme har haft i forbindelse med din brug af Tryghedsaftalen. 


Ikke omfattet af Tryghedsordningen

 • Reparation af det vandbårne varmeanlæg, fx lækage på rør
 • Reparation af radiatorer og termostater
 • Reparation af varmestyringssystemer
 • Reparation af gulvvarmestyring
 • Reparation af cirkulationspumpe til varmt vand
 • Reparation af brændselsindfødning (træpillefyr)
 • Reparation af solvarmeanlæg
 • Forebyggende vedligeholdelse, herunder rensning af fyr
 • Lovpligtig service
 • Reparationer, som kan dækkes af husforsikringen

Listen er ikke udtømmende

For vurdering af reparationsomkostninger og igangsættelse af en Tryghedssag:
Du skal kontakte vores samarbejdende VVS-virksomhed på tryghedsordningen - Kildegaard VVS & Gasteknik A/S på telefon 21 45 55 90

Kildegaard VVS & Gasteknik vil komme ud og vurdere dine reparationsomkostninger. Hvis denne vurdering overstiger dkr. 8.000,00 inkl. moms og du overholder kriterierne for at gøre brug af Tryghedsordningen, vil vi reparere din defekte varmekilde, eller erstatte med anden tilsvarende varmekilde. 

Hvis vurderingsprisen er lig med eller under dkr. 8.000,00 inkl. moms, afholder du selv udgifterne til vurdering og reparation eller udskiftning.

Hvis kriterierne overholdes for at gøre brug af Tryghedsordning, skal du udfylde formularen på denne hjemmeside.

Når du har udfyldt og sendt din ansøgning, vil vi gennemgå, om du er omfattet af et igangværende fjernvarmeudbygningsområde i Køge og har et enfamiliehus på max. 300 m2.

Hvis disse kriterier er overholdt, sammenholdt med vores samarbejdende VVS-virksomhed vurdering, vil du modtage en mail, indeholdende en aftale til underskrift.

Når vi har modtaget den underskrevne aftale retur, vil vores VVS-installatør ringe dig op på oplyste mobilnummer og aftale tid.

Er blanketten udfyldt og indsendt efter kl. 14.00 vil installatøren først ringe op den efterfølgende dag i tidsrummet 09.00-14.00. Fredag i tidsrummet 09.00-12.00. 


Kontakt
Vi har indgået aftale med følgende VVS-virksomhed, som kan udføre udskiftning eller reparation af din nuværende varmekilde under Tryghedsordningen:
Kildegaard VVS & Gasteknik A/S
Mobil: 21 45 55 90

Akut behov:
Vurderes det, at der er akut brug for hjælp, og hjælpen ikke kan vente til efterfølgende hverdag, kan man kontakte VVS-virksomhed Kildegaard VVS & Gasteknik A/S på telefon 21 45 55 90

 

 UDFYLD FORMULAREN, HVIS DIT FYR ER GÅET I STYKKER

Udfyld formularen, hvis din nuværende varmekilde er gået i stykker, og du er omfattet af tryghedsordningen