OBS! Fjernvarmearbejdet på Fuglebæk Alle forlænges til og med uge 26.

Baggrund

Miljøet, forbrugerne og samfundet bliver alle vindere, når fjernvarmen gør sit indtog i Køge

VEKS, Køge Kraftvarmeværk: grab med flis

VEKS etablerer og driver Køge Fjernvarme på anmodning fra Køge Kommune

I et tæt samarbejde med VEKS, (dengang) DONG Energy og Junckers Industries undersøgte Køge Kommune derfor mulighederne for at etablere fjernvarme i Køge - og Køge Byråd gav grønt lys til til projektet.

Borgmester Marie Stærke glædede sig over fjernvarmeprojektets mange potentialer:

”Ud over at forbrugerne sikres en lavere varmeregning, vil Køge Kommune få reduceret CO2-udledningen ved opvarmning med op til 40.000 ton CO2 om året. Det svarer nogenlunde til, hvad 4.000 brogere udleder på et år”, forklarer Marie Stærke og fortsætter:

”Samtidig vil fjernvarmeprojektet understøtte vores erhvervsaktiviteter på havnen og sikre et stort antal lokale arbejdspladser i anlægsperioden. Projektet kommer således både miljøet, forbrugerne og samfundet som helhed til gode”.

Billig og miljøvenlig fjernvarme

Baggrunden for at etablere fjernvarme i Køge var daværende klima- og energiminister Connie Hedegaards opfordring til landets kommuner om at omlægge naturgasforsynede områder til fjernvarme – og på den måde mindske afhængigheden af fossile brændsler som olie og gas betragteligt.

Projektforslag

Læs rapporten bag Køges fjernvarmeforsyning: 
Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Køge by og omegn

Kilde: Køge Kommunes hjemmeside

Fjernvarme til Køge

Samarbejdsprojektet ”Varmeplan Hovedstaden” fremhævede i 2009 Køge som et oplagt område til at indføre fjernvarme. Køge havde nemlig intet fjernvarmesystem, hvilket kun to andre større danske byer, Holbæk og Skælskør, lider under.

VEKS fik af Køge Kommune til opgave at anlægge fjernvarmesystemet i Køge:
* Anlægsperiode: Fra 2012 - derefter fortsat tilslutning 
* CO2-reduktion: 40.000 ton pr. år 
* Tilsluttede arealer: 1,8 mio. meksisterende byggeri & 0,6 mio. mnybyggeri 
* Lokalt ledningsanlæg: Cirka 90 km med dimensioner mellem DN 20 mm og 400 mm