OBS! Fjernvarmearbejde på Egedesvej

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser for fjernvarme. Køge Fjernvarme

Leveringsbestemmelser gældende frem til den 1. maj 2024

Download Almindelige bestemmelser, PDF-dokument

Leveringsbestemmelser gældende efter den 1. maj 2024

Downnload Almindelig bestemmelser, PDF-dokument

Tekniske bestemmelser

Download Tekniske bestemmelser, PDF-dokument

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER gennemgår blandt andet en række definitioner, ejerskifte, tariffer, måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning samt tilsyns- og klagemyndighed m.v. 

TEKNISKE BESTEMMELSER fastsætter forskellige forhold ved tilslutning af en ejendom til fjernvarmeforsyningen, og gennemgår blandt andet installationsarbejde, etablering af måleudstyr, specielle anlæg, trykprøvning og idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen + meget andet
Bestemmelserne slutter af med IKRAFTTRÆDEN

Nedenfor kan man downloade de enkelte principper for kundens tilslutningsanlæg:

Miljøgevinst

Køges borgmester Marie Stærke sagde i 2011: - Ikke alene sikrer vi de kommende kunder en høj forsyningssikkerhed, men vi mindsker også Køges udledning af CO2 ved opvarmning med op til 40.000 ton om året. Det svarer omtrent til, hvad 4.000 borgere i gennemsnit udleder totalt på et år. Dermed bliver projektet et væsentligt bidrag til Køge Kommunes klimapolitiske målsætninger.

Download miljødeklarationen for hovedstadsområdet