Selvregulering

Mulighed for at regulere automatikken

Til fjernvarmekunderne hos Køge Fjernvarme

Man kan regulere sin automatik til at stoppe opvarmningen, selvom det er usædvanligt koldt for årstiden.

Grundet den kolde forsommer, kan der have været et merforbrug i forhold til hvad der ”normalt” er for maj og juni. Det samme kan gøre sig gældende i sensommeren.

Hvis det for årstiden er usædvanligt koldt betyder det i praksis, at styringen af anlægget først slår varmen fra, når udetemperaturen når 18°C. 
For at undgå unødig varmespild i sådanne tilfælde, kan indstille temperaturen til 16°C. Det gøres ved, at skrue ned for den temperatur, der er markeret med rødt i billede her under. 

Er man I tvivl eller har spørgsmål herom, er man velkommen til at kontakte:

VVS-tekniker Lise Bohn Larsen 51 80 03 35

Med venlig hilsen
Køge Fjernvarme

Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge kan du kontakte os på: Koegefjernvarme@veks.dk 
eller 43 64 44 00