Almindelig prisaftale for nuværende kunder

Takstblad 2021 - gældende pr. 1. januar 2021 for kunder med almindelig prisaftale. Tilslutningspriser og varmepriser gælder ikke for nye parcelhuskunder – disse udmeldes senere

Download tarifbladet 2021, PDF

Download juli, 2020-tarifbladet, PDF

 

Se priseksemplet for en kunde umiddelbart efter pris-tabellerne.

Variabel pris

Variabel pris

Kr./MWh - Eksklusiv moms

 Kr./MWh - Inklusiv moms
 

498,78

623,44

 

 

   Areal jf. BBR  Ekskl. Moms  Inkl. moms

Fast abonnementsbetaling

<500 m2
eller

1.008,00 kr.

1.260,00 kr.

Fast abonnementsbetaling  >500 m2 og <5.000 m2
eller
 3.990,00 kr.  4.987,50 kr.
Fast abonnementsbetaling  >5.000 m2  7.980,00 kr.  9.975,00 kr.

 

  Areal jf. BBR Ekskl. Moms Inkl. moms
Effektbetaling <500 m2 21,00 kr./m2 26,25 kr./m2
Effektbetaling herudover areal fra 500 m2op til og med 5.000 m2 18,90 kr./m2 23,63 kr./m2
Effektbetaling og efterfølgende areal over 5.000 m2 15,75 kr./m2 19,69 kr./m2

*) Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%

  

Priseksempel for kunder med almindelig prisaftale

"Virksomhed Petersen" har et årligt forbrug på 440 MWh og et BBR-mål på 5.500 m2. Prisen for fjernvarmen bliver:

Taksttype

 Beregningsenhed

Takstgruppe

 Antal

Enhedspris
e
ksklusiv moms

Pris 
Eksklusiv moms

Pris 
Inklusiv moms

Variabel tarif

 MWh

kun en gruppe

 440

498,78 Kr.

219.463,20 Kr.

274.329,00 Kr.

Fast abonnement

BBR mål m2 

>5.000 m2

 1

7.980,00 Kr.

7.790,00 Kr.

9.075,00 Kr..

Effektbetaling

BBR mål m2

<500 m2

500 

21,00 Kr.

10.500,00 Kr.

13.125,00 Kr.

Effektbetaling

BBR mål m2

>500 m2 og <5.000 m2

 4.500

18,90 Kr.

85.050,00 Kr.

106.312,50 Kr.

Effektbetaling  BBR mål m2 >5.000 m2  500  15,75 Kr.   7.875,00 Kr.  9.843,75 Kr
Effektbetaling
i alt 
         108.425,00 Kr.  129.281,25 Kr.

Samlet betaling

 

 

 

 

330.868,20 Kr.

413.585,25 Kr.


Gebyrer

Renter og gebyrer

eksk. moms

 inkl. moms

Rykkerskrivelse:

100,00 Kr.

 momsfri

Inkassogebyr:

135,00 Kr.

  momsfri

Lukkebesøg:

375,00 Kr.

 momsfri

Genåbning:

375,00 Kr.

 468,75 kr.

Renter

Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned.

Spædevand

Køge Fjernvarmes spædevandspris til den 31. marts 2021: 60,21 kr./m³ (ex. moms) 

Køge Fjernvarmes spædevandspris fra den 1. april 2021: 62,17 kr./m³ (ex. moms) 

Der opkræves ikke grønne afgifter.

Tilslutningsbidrag
gældende fra 1. januar 2021

Tilslutningsbidrag betales for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m2.

Bygningsstørrelse:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Areal < 300m2 (parcelhuse)

25.000,00 Kr.

31.250,00 Kr.

Areal > 300 m2 og < 500 m2 (grundbeløb)

60.000,00 Kr.

75.000,00 Kr.

Areal Fra 500 m2 op til 5.000 m2

32,00 Kr./m2

40,00 Kr./m2

Efterfølgende areal over 5.000 m2

16,00 Kr./m2

20,00 Kr./m2

Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - både for nybyggeri og eksisterende bygninger mindre end 300 m2 (parcelhuse) - etableres en stikledning på ind til 10 meter fra matrikelskel til hovedafspærringsventil. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 meter.

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m2 - etableres en stikledning på indtil 40 meter fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 meter. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr./kW for den ekstra kapacitet.

Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning.

Byggemodningsbidrag

I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag. Bidraget ansættes til et beløb, der giver varmeværket dækning for hovedparten af anlægsomkostningerne.

Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.

Prisliste for stikledning

Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

1.400,00 Kr.

1.750,00 Kr.

Dimension DN20

1.600,00 Kr.

2.000,00 Kr.

Dimension DN25

1.800,00 kr.

2.250,00 Kr.

Dimension DN32

1.900,00 Kr.

2.375,00 Kr.

Dimension DN40

2.100,00 Kr.

2.625,00 Kr.

Dimension DN50

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN65

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN80

2.700,00 Kr.

3.375,00 Kr.

Dimension DN100

3.100,00 Kr.

3.875,00 Kr.


Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

3.300,00 Kr.

4.125,00 Kr.

Dimension DN20

3.600,00 Kr.

4.500,00 Kr.

Dimension DN25

3.900,00 kr.

4.875,00 Kr.

Dimension DN32

4.100,00 Kr.

5.125,00 Kr.

Dimension DN40

4.300,00 Kr.

5.375,00 Kr.

Dimension DN50

4.600,00 Kr.

5.750,00 Kr.

Dimension DN65

5.000,00 Kr.

6.250,00 Kr.

Dimension DN80

6.100,00 Kr.

7.625,00 Kr.

Dimension DN100

7.200,00 Kr.

9.000,00 Kr.

Dimension DN125

8.400,00 Kr.

10.500,00 Kr.

     
 Foringsrør under bygning pr. meter*    
 Dimension op til og med DN 50  10.000 kr.  12.500 kr.
 Dimension større end 50 DN  15.000 kr.  18.750 kr.

*Tillæg for foringsrør under bygninger er et tillæg til tilslutningsbidraget uanset, hvor lang stikledningen og tilslutningsanlægget er.

Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter.

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Ekstra Energimåler

5.600,00 Kr.

7.000,00 Kr.

Fjernvarme til Køge

Samarbejdsprojektet ”Varmeplan Hovedstaden” fremhævede i 2009 Køge som et oplagt område til at indføre fjernvarme. Køge havde nemlig intet fjernvarmesystem, hvilket kun to andre større danske byer, Holbæk og Skælskør, lider under.

VEKS fik af Køge Kommune til opgave at anlægge fjernvarmesystemet i Køge:
* Anlægsperiode: 2012 til 2022 derefter fortsat tilslutning 
* CO2-reduktion: 40.000 ton pr. år 
* Tilsluttede arealer: 1,8 mio. meksisterende byggeri & 0,6 mio. mnybyggeri 
* Lokalt ledningsanlæg: Cirka 90 km med dimensioner mellem DN 20 mm og 400 mm

Kontaktpersoner for kunder, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

EAN-nummer

Køge Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871061

Køge Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

HUSK at anføre referencepersonen hos Køge Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28