OBS! Fjernvarmearbejde på Egedesvej

Beregn din fjernvarmepris

Her kan du beregne, hvad fjernvarme kan betyde for din økonomi, hvis du har en ejendom på op til 500 m2.

Bemærk at beregneren er vejledende. Det vil sige, at den kan variere i forhold til prisernes udvikling. 
Beregneren medtager kun forbrugsafregning. Hvis du har valgt et fjernvarmeanlæg på abonnement, eller selv investerer i et fjernvarmeanlæg, er disse udgifter ikke medtaget i beregningen.

Beregningen er uden den kampagnerabat, der gives på effektbidrag (50% de første 5 år) Se link ovenfor.

Forudsætninger for beregneren:

Fjernvarmepriser jævnfør gældende takstblad (link)

Naturgaspris:
Pris pr. m3:                                      kr. 10,00 incl. moms
Abn. pr. år:                                      kr. 300,00 incl. moms
Udgift til el pr. år:                           kr. 250,00 incl. moms

Brændværdien 11 kWh pr. m3 naturgas
Gaskedel 0-4 år: 100% virkningsgrad
Gaskedel 5-8 år: 97% virkningsgrad
Gaskedel +8 år: 92% Virkningsgrad

Oliepris
Pris pr. liter:                                    kr. 14,50 incl. moms
Udgift til el pr. år:                           kr. 250,00 incl. moms

Brændværdien 10,1 Kwh pr. liter olie
Virkningsgrad 90%

Har du et hus på mere end 500 m2 eller spørgsmål til ovenstående beregner, så skriv venligst til Koegefjernvarme@veks.dk, og vi vil kontakte dig.

 

Store kunder - over 500 m2

Repræsenterer du en større ejendom, fx erhverv, boligforening, offentlige bygning eller institution, hjælper vi også dig med at få grøn og driftssikker fjernvarme.
Kontakt os for at høre mere om vores løsninger til store kunder - også vedr. service og vedligehold.

Få individuel vejledning hos os. Kontakt os på 43 64 44 00 eller Koegefjernvarme@veks.dk