Storkunde

Den nye varme fulgt til dørs - ros og ris fra en storkunde hos Køge Fjernvarme

VEKS distribution - detalje
Processerne omkring et beboerdemokrati er meget væsentlige at følge, når et alment boligselskab skal træffe en stor beslutning om fx at skifte opvarmningsform. Beslutningsprocessen skal planlægges efter den pågældende boligafdelings møde-årshjul, hvor det årlige beboermøde - typisk i efteråret - er øverste besluttende myndighed. Grundig tidsplanlægning, dialog, højt informationsniveau er derfor afgørende parametre ved konverteringer af boligselskaber.  

Rationelle argumenter
– Heldigvis krævede det ikke stor overtalelse af beboerne at konvertere fra naturgas til fjernvarme, for-tæller driftsleder Jesper Jørgensen, Køge Boligselskab.
I Køge solgte fjernvarmen næsten sig selv. Særligt fire parametre talte for at koble sig på Køges nye fjernvarmesystem:
• Pris: 10% lavere omkostninger end ved naturgas 
• Miljø: Ud med de fossile brændsler
• Forsyningssikkerhed: Fjernvarmen er uafhængig af brændsler
• Drift og vedligeholdelse: Mindre tidskrævende med minimerede omkostninger

En lavere husleje er altid det vigtigste argument for alle beboere, fastslår Jesper Jørgensen; huslejen er det forhold, en afdelingsbestyrelse bliver målt på. 
Informationsarbejdet fra Køge Fjernvarmes salgsteam var udmærket, men kunne dog styrkes ved at servere en færdig præsentation med indhentede relevante data, som boligselskabets administration kunne anvende i forhold til fx beboer- og bestyrelsesmøder.  – Jeg oplevede dog samtidig en også god opbakning fra VEKS og Køge Fjernvarme, hvis medarbejdere flere gange har stillet op til beboermøder, siger Jesper Jørgensen. 

Køge Boligselskab, KBS
Alment boligselskab beliggende i den sydlige del af Køge og Hastrup
Cirka 2.000 lejeboliger fordelt på lejligheder, rækkehuse mm. opført fra 1952 og frem til nu.
Yderligere information: http://www.kbs.dk/

Skæv start
– Hvad der kunne gå galt gik galt, mindes Jesper Jørgensen, da det første anlægsarbejde i 2014 skulle i gang. Problemet var alene information - eller manglen på samme. I meget korte træk medførte et plud-seligt opstået hul i kalenderen hos entreprenøren, at anlægsarbejdet til Køge Fjernvarmes forsyning af ejendommen Solbakken 2, startede før planlagt - og var ikke meldt ud. Boligblokken Solbakken 2 om-fatter 220 familieboliger. I situationen var det stærkt frustrerende ikke at vide, hvem gør hvad og hvor-når, husker Jesper Jørgensen. Sidenhen er de u-tjekkede oplevelser med at indføre fjernvarme gjort fuldstændig til skamme. – Jeg har også kun ros tilovers for overdragelsen/afleveringen af de nye installatio-ner, fortæller Jesper Jørgensen, og fortsætter; Køge Fjernvarmes medarbejdere gennemgår systemet i detaljer, hvilket klæder service-/varmemedarbejderne hos Køge Boligselskab godt på. En enkelt gang har vi også haft brug for akut assistance, hvor Køge Fjernvarme straks stillede op. 
Selvom fjernvarmefødslen var svær endte det altså godt. De efterfølgende syv store anlægsprojekter og ejendomskonverteringer har kørt lige efter en snor uden klager og nævneværdige forsinkelser. Informati-onsniveauet har været højt. 
De første boligblokke har nu haft fjernvarme i hen ved tre år. Og hvad siger de hidtidige erfaringer med driften? – Det kører godt! Så kort kan det siges, slutter Jesper Jørgensen. 

Yderligere oplysninger: Driftsleder Jesper Jørgensen, Køge Boligselskab jkj@kbs.dk T 56 64 35 11Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Køge kan du kontakte os på: Koegefjernvarme@veks.dk 
eller 43 64 44 00