Fjernvarmearbejdet på Fændediget er snart færdigt

Fjernvarmearbejdet på Fændediget har taget længere tid end først antaget, da en gasledning var placeret et andet sted end det var oplyst. Nu er der fundet en løsning og arbejdet forventes færdig inden udgangen af uge 33. 

Det blå område viser det nye lysregulerede fjernvarmearbejde på Fændediget. Det grønne område, er det område, hvor der vil være natarbejde. 

I uge 24 forsætter vi med den sidste del af arbejdet Fændediget (Det blå område).  Herudover begynder vi i uge 28 fjernvarmearbejde i svinget mellem Fændediget og Brogade (Det grønne område). Denne del kan kun foregå om natten, så vejen ind til Brogade vil kun være spærret om natten. Om dagen vil der være passage som nu. Vi beklager derfor, hvis man som nabo oplever gener. 

Vi forventer, at arbejdet er færdigt ved udgangen af uge 33. Fændediget vil derfor fortsat være lysreguleret indtil udgangen af uge 33.