Kan jeg få varmecheck

Over 400.000 husstande har modtaget varmechecken.

Hvad er varmechecken?

Varmechecken er resultatet af en politisk aftale indgået i starten af 2022, og en ny lov der er vedtaget i april 2022 . Aftalen er lavet på baggrund af de ekstraordinære prisstigninger i 2021. Varmechecken er økonomisk støtte til de husstande, som er hårdest ramt af de stigende varmepriser (kilde: Energistyrelsen). 

Varmechecken er et engangsbeløb på 6000 kr., som automatisk bliver udbetalt til den ældste i husstanden (pr. 1. januar 2022). 

Hvem kan få varmechecken?

Der er 3 overordnede betingelser for at være berettiget til varmechecken:

  • Der er mindst én person registreret på din husstandsadresse i Det Centrale Personregister (CPR), den 1. januar 2022 ifølge oplysninger hentet den 1. april 2022
    • Boligen på adressen skal ifølge oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) pr. 1. januar 2022 opvarmes via en af følgende varmekilder:
    • Naturgas.
    • Fjernvarme med høj gas- og/eller elandel. Se lovens § 3, stk. 1 nr. 2 og 3, samt bilag 1.
  • Elektricitet og samtidig have haft et elforbrug for december 2021 på mere end 1.500 kWh.
  • Den samlede husstandsindkomst i 2020 på adressen må ikke overstige 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Beregnet som den gældende årsindkomst for 2020 pr. 1. april 2022.

Du kan læse mere om betingelserne, samt se hvilke fjernvarmenet, der er dækket af varmechecken nederst på siden her.

De husstande, som modtager varmechecken, er identificeret på baggrund af data fra det Centrale Personregister (CPR), Danmarks Adresseregister (DAR), Bygnings- og Boligregistret (BBR), 2020-indkomstoplysninger fra Skatteforvaltningen samt en række øvrige eksisterende og tilgængelige datakilder, da hver husstand skal opfylde en række kriterier for at få udbetalt tilskuddet. Bl.a. er der krav om en samlet husstands årsindkomst i 2020 på højst 650.000 kr. beregnet som den gældende årsindkomst for 2020 pr. 1. april 2022 samt krav til hvilken varmekilde, husstanden har registreret i BBR per 1. januar 2022 (Kilde: Energistyrelsen).

Energistyrelsen har samlet en række spørgsmål og svar om varmechecken her.

Har du ikke fået varmechecken?

Hvis du opfylder kriterierne, men ikke har modtaget varmechecken, vil du senere få mulighed for at ansøge om den. Du kan først søge i 2023. Læs mere om ansøgningsportalen her.