De store mængder vand udfordrer fjernvarmeudbygningen, men vi har fundet en løsning.

Billedet viser en tidsplan over, hvornaar vi graver hovedledning og stikledninger ned i den nordlige del af Koege Dette er en forventet tidsplan for området. Beboerne vil blive kontaktet med det præcise tidspunkt, når vi kommer tættere på. 

De sidste par måneder har budt på utroligt meget vand flere steder i landet – her er Køge ingen undtagelse, tværtimod. Det betyder, at grundvandet er steget særdeles meget. Når grundvandet stiger i denne grad, har vi ikke mulighed for at grave hovedledninger ned, da de typisk skal ligge noget dybere end fjernvarmestikledningerne fra vejen og ind til husene.  Det har resulteret i, at vi har måtte sætte arbejdet med hovedledningen på pause på nogle veje, og lukke hullerne til med midlertidig asfalt. Det er dog ikke alle områder hvor grundvandet ligger lige højt. Derfor kan vi arbejde videre i områder uden for højt grundvand og med de rør der ikke skal så dybt ned i jorden. Vi kommer altså til at arbejde i flere områder og vender tilbage og færdiggør hovedledningen, når grundvandet falder igen.

”Vand i disse mængder giver store udfordringer, når vi skal grave rør. Vi er derfor utroligt glade for, at vi har fundet en løsning, så vi forventer at vores nye fjernvarmekunder stadig kan blive forsynet med fjernvarme efter den tidsplan, som tidligere har været meldt ud” udtaler Catarina Marcus-Møller, Distributionschef (konstitueret).

Hvad betyder det for fjernvarmeforsyningen i området?

Vi har fundet en løsning, som gør, at vi stadig kan holde vores tidsplan for området omkring Nylandsvej. Det betyder, at fjernvarmeforbrugerne stadig kan forvente at gøre brug af deres fjernvarme efter planen. Dog vil det betyde, at de vil opleve, at arbejdet i vejen lukkes ned og startes op igen efter 3-9 måneder. Herudover vil de kunne se, at vi påbegynder gravearbejde med fjernvarmestikledninger andre steder i området omkring Nylandsvej. Det kan derfor virke som om, at vi ikke færdiggøre arbejdet i de forskellige områder, før vi går videre til det næste. Det er helt bevidst fra vores side af. På den måde forventer vi, at vi kan forsyne alle i området med fjernvarme uden forsinkelser på grund af højtliggende grundvand