De 3 største fordele ved fjernvarme

Fjernvarmen er grøn, den er nem og den giver dig en god, stabil varmeøkonomi

Grøn varme 

Hvis klimahensyn og grøn omstilling betyder noget for dig, er fjernvarmen det rigtige valg:

 • Dit hus sparer 3-4 tons CO2 om året
  Når et almindeligt parcelhus skifter fra naturgas til fjernvarme, sparer det ca. 4 tons CO2 hvert år. 
 • Farvel til fossile brændsler
  Fjernvarmen bidrager markant til din grønne omstilling. Den udfaser de fossile brændsler og henter i stedet energi fra mange kilder, herunder overskudsvarme fra lokale industrier og afbrænding af biomasse og affald. 
 • CO2-neutral i 2025
  Varmeselskaberne i hovedstadsområdet samarbejder om at skabe helt CO2-neutral fjernvarme i 2025. Planen omfatter nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (PtX) og CO2-fangst.
 • Har nået 70 %-målsætningen
  I Køge får vi varmen fra VEKS, og fjernvarmen lever allerede op til den danske målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 70 %. > Læs mere om CO2-mål nået

Nem varme

Det er så nemt at have fjernvarme, at mange næsten glemmer, den er der:

 • Lydløs, ren og selvkørende fra dag ét
  Dit fjernvarmeanlæg er fuldautomatisk, og det hverken støjer eller sviner. Det kører bare.
 • Vores ansvar
  Du skal bare regulere varmen på din radiator eller dit gulvvarmeanlæg - eller åbne for den varme hane. Køge Fjernvarme sørger for, at du altid har varme i boligen og varmt vand. Også når det er rigtig koldt.
 • Automatisk klimastyret varme 
  Fjernvarmeanlægget slår automatisk over på vinterdrift, når udetemperaturen falder - og tilbage til sommerstatus, når forårssolen varmer. 
 • Næsten usynlig udenfor
  Du får ingen store enheder uden på dit hus - kun et lille fjernvarmeskab og en usynlig underjordisk stikledning.
 • God plads i bryggers eller kælder
  Inde i huset fylder fjernvarmeanlægget mindre end et almindeligt højskab.
 • Automatisk aflæsning
  Dit forbrug af varme bliver fjernaflæst, så vi kan følge med og hurtigt reagere, hvis der er uforklarlige udsving.
 • Inklusiv service
  Hvis du vælger Model A med abonnement, er al service og udskiftning inklusiv. Har dit anlæg har brug for service, kommer vores servicetekniker og reparerer for vores regning. Når anlægget er slidt op, skifter vi til et nyt.

God varmeøkonomi

 • Spar på varmeregningen i mange år
  Langt de fleste får billigere varme, når de skifter fra naturgas til fjernvarme. Besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme er endnu større.
  > Prøv prisberegneren
 • Stabil varmepris
  Prisen på fjernvarme ligger stabilt, så du ikke får grimme overraskelser, hvis prisen stiger på enkelte energikilder. Du kan se priser her.

*) I udbygningsområder gives der kampagnerabat på tilslutningsbidraget og effektbidraget i de første 5 år, såfremt kunden har indgået tilslutningsaftale inden fjernvarmearbejdet går i gang. Tidsfristen oplyses for hvert udbygningsområde i god tid, så alle kunder har mulighed for at udnytte kampagnerabatten. Ønsker man fjernvarme efter, at vi har langt hovedledningen forbi ejendommen, betaler man fuld pris.

Privat: Tilmeld dig fjernvarme

Alle husstande der har modtaget kampagnemateriale fra os, kan nu tilmelde sig.  

> Tilmeldingsformular

Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne.

Læs mere om grøn fjernvarme

Store kunder - over 500 m2

Repræsenterer du en større ejendom, fx erhverv, boligforening, offentlige bygning eller institution, hjælper vi også dig med at få grøn og driftssikker fjernvarme.
Kontakt os for at høre mere om vores løsninger til store kunder - også vedr. service og vedligehold.

Få individuel vejledning hos os. Kontakt os på 43 64 44 00 eller Koegefjernvarme@veks.dk