OBS! Fjernvarmearbejdet på Fuglebæk Alle forlænges til og med uge 26.

Sådan får du fjernvarme

Processen fra fjernvarmestik til installation af fjernvarmeanlæg

VEKS Distribution, fjernvarmeanlægsarbejde

Udvidelsen af fjernvarmenettet er et stort projekt, som kræver grundig planlægning over en længere periode.

Sådan får du fjernvarme fra start til slut:

  • Projektforslaget for dit område godkendes af Køge Kommune.
  • Vi deler kampagnemateriale ud i dit område, når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarme.
  • Du tilmelder dig fjernvarme elektronisk her på hjemmesiden. 
  • Når vi har nået en tilslutning på 50% for dit område, går vi i gang med den detaljerede planlægning.
  • Vores entreprenør kommer forbi dig, til en gennemgang af, hvor stikledningen skal placeres på din grund.
  • Entreprenøren graver op, lægger rør og reetablerer så det ser ud som før. 
  • Din nuværende varmekilde bliver skiftet ud med et fjernvarmeanlæg.
  • Du opsiger din gasaftale hos Evida, hvis du har gas, og ikke længere ønsker at gøre brug af gassen.
  • Vi tjekker, at alt er, som det skal være.
  • Du registrerer jeres nye opvarmningsform i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Tillykke. Du har nu grøn og nem fjernvarme med en stabil varmeøkonomi.

 

Miljøgevinst

Køges borgmester Marie Stærke sagde i 2011: - Ikke alene sikrer vi de kommende kunder en høj forsyningssikkerhed, men vi mindsker også Køges udledning af CO2 ved opvarmning med op til 40.000 ton om året. Det svarer omtrent til, hvad 4.000 borgere i gennemsnit udleder totalt på et år. Dermed bliver projektet et væsentligt bidrag til Køge Kommunes klimapolitiske målsætninger.

Download miljødeklarationen for hovedstadsområdet