Spørgsmål og svar (FAQ)

Her er samlet de væsentligste spørgsmål og svar vedrørende udrulningen af fjernvarme i Køge

Fjernvarme

Hvad går udvidelsen ud på?

Danmark skal udfase de fossile brændsler til opvarmning, og det betyder, at vi skal sige farvel til naturgassen, også i Køge. I stedet vil ca. 7.000 ejendomme i og omkring Køge få tilbudt fjernvarme frem mod 2030. De første forventes at blive tilsluttet i 2023.

Hvis du skifter fra naturgas til fjernvarme i et almindeligt enfamiliehus, sparer du klimaet for 3-4 tons CO2 om året. Samlet set kan udvidelsen hvert år nedbringe Køges udledning med op til 40.000 tons CO2.

Fjernvarmen er også nem for dig, fremtidssikret og god for miljøet

Kan jeg få fjernvarme - og hvornår?

Fjernvarmen udvider i etaper frem mod år 2028.

> Her kan du se, om vi kommer til din adresse - og hvornår.

Fjernvarmefakta

Hvad er fjernvarme?

Selvom du ikke kan se den, er fjernvarmen den mest udbredte og effektive måde at opvarme boliger og bygninger på, når du bor i et tætbebygget område. Og fjernvarmen er tilmed grøn og sikker.

I praksis får du det varme vand fra os gennem højisolerede rør, der løber under jorden. Det varme vand forsyner dit fjernvarmeanlæg derhjemme, så du får varmt vand i hanen, radiatoren og gulvvarmeanlægget. Derefter løber det nu afkølede vand tilbage til os, vi varmer det op igen, og historien starter forfra.

For dig er fjernvarme en enkel løsning. Hele fjernvarmesystemet bliver overvåget døgnet rundt, så du altid er sikker på at have varme - og nok af den.

I Danmark er fjernvarmen langt den mest udbredte opvarmning. 3,6 mio. danskere har fjernvarme.

Hvor nem er fjernvarmen?

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den kræver ingen
jævnlige servicebesøg, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder
den mindre end et almindeligt højskab.

 • Vi har ansvaret for varmen. Du skal bare regulere varmen på din
  radiator eller dit gulvvarmeanlæg - eller åbne for den varme
  hane, og du har altid varme nok.
 • Fjernvarmen en nem genvej til grøn omstilling hjemme hos dig.
  Når du skifter fra naturgas til fjernvarme, sparer du klimaet for
  3-4 tons CO2 om året og nedbringer dermed dit CO2-udslip fra
  opvarmning med mere end 70%
 • Fjernvarmeanlægget er fuldt klimastyret. Det slår automatisk
  over på vinterdrift, når udetemperaturen falder - og tilbage til
  sommerstatus, når solen skruer op for charmen.
 • Dit forbrug af varme bliver fjernaflæst, og du kan selv følge dit
  forbrug via e-forsyning
Hvor grøn er fjernvarmen?

Fjernvarmen kan bidrage markant til den grønne omstilling, fordi den
kan integrere varme fra mange kilder: overskudsvarme fra industrien,
store varmepumper, afbrænding af biomasse og affald, solvarme,
elvarme på vindmøllestrøm og meget mere.
Du kan læse mere om > Fjernvarmens CO2-udvikling
Varmeselskaberne i hovedstadsområdet samarbejder om at skabe helt
CO2-neutral fjernvarme i 2025. Planen omfatter nye teknologier som
store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af
grøn elektricitet til brint (PtX) og CO2-fangst.

Et standardhus på naturgas sparer klimaet for 3-4 ton CO2 om
året ved at skifte til fjernvarme.

Hvad koster fjernvarmen?

De fleste kunder vil få fjernvarme til en mere konkurrencedygtig pris,
når de skifter fra naturgas. Besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme
er endnu større.

Hvordan bidrager fjernvarmen til at udfase fossile brændsler?
Der er stadig 500.000 danske boliger, der opvarmer med fossile
brændsler, men de skal omstilles til grøn energi inden 2030. Hos os
er ambitionen imidlertid, at varmen allerede er CO2-neutral i
2025. Fjernvarmen er et oplagt alternativ i områder, hvor bebyggelsen
er tæt og nær et fjernvarmenet.

Fjernvarmeøkonomi

Hvad koster det at få fjernvarme?

Normalt koster det 33.600 kroner for et parcelhus at blive tilsluttet
fjernvarmen, men i forbindelse med udvidelsen sparer du 23.600 kroner
og skal altså kun betale 10.000 kroner for tilslutningen.
Tilbuddet gælder, hvis du tilmelder dig inden for tidsfristen i dit område.
Vi melder fristen ud i god tid.

Fjernvarmeinstallation

Du kan vælge mellem to modeller:

 • A - Abonnement: Vi klarer næsten det hele
  Her lægger vi fjernvarmen ind i dit hus, installerer et
  fjernvarmeanlæg og tilslutter det. Vi ejer anlægget,
  vedligeholder og udskifter til et nyt, når det er udtjent.
  Abonnementet koster cirka 230 kr. om måneden for et
  parcelhus. > Læs om abonnementsordningen.
  Derudover kommer prisen for selve tilslutningen. 
 • B - Ejer: Du klarer det selv
  Du sørger selv for at købe, vedligeholde og udskifte dit fjernvarmeanlæg. Du kontakter selv din vvs-montør og henter tilbud på et
  fjernvarmeanlæg, som din vvs-montør installerer.  Derudover
  kommer prisen for selve tilslutningen.

Som ny kunde, der tilkobles i forbindelse med kampagnen, får du også 50% rabat på effektbidraget i de første 5 år. For en bolig på 130 m2 betyder det en besparelse på 1.791,40 kr. årligt - i alt 8.957 kr. i rabatperioden.

Hvis du først tilmelder dig efter tidsfristen for dit område, bortfalder tilslutningsrabatten på 23.600 kr. og rabatten på effektbidraget. > Se tilbud på tilslutning
Kan jeg låne til investeringen i fjernvarme?

Som kommende fjernvarmekunde kan du låne til tilslutning eller fuld fjernvarmeinstallation hos Køge Fjernvarme:

 • 1,5% i rente* (i hele lånets løbetid)
 • Løbetid på 5, 10 eller 15 år efter ønske.
 • Uden kreditvurdering, tinglysning og sikkerhed.

*Rente i 2023.

> Læs mere om Køge Fjernvarmes låneordning

> Se låneberegning

 

Er jeg tvunget til at få fjernvarme i et fjernvarmeområde?

Nej. Der er hverken tilslutnings- eller forblivelsespligt til fjernvarmen. Du
kan altså fortsætte med din nuværende opvarmning eller vælge
individuel opvarmning. Når du nu bor i et fjernvarmeområde, kan du dog
ikke længere søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en
varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

Kan jeg bruge mine nuværende radiatorer og installationer til fjernvarme?
Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer (radiatorer med varmt vand), skal
du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.
Er det en økonomisk fordel at tilmelde sig fjernvarmen tidligt i stedet for at vente?

Hvis du tilmelder dig fjernvarmen inden for tidsfristen for dit område,
giver vi en rabat på 23.600 kroner, så tilslutningen kun koster 10.000
kroner. Vi melder tidsfristen ud i god tid.
Ønsker du at blive tilsluttet fjernvarmen senere, skal du betale fuld pris.
Prisen er aktuelt 33.600 kroner for et normalt parcelhus.
Men jo før vi når op på 50 % tilslutning, jo hurtigere kommer
fjernvarmen. Så det er bedre at tilmelde sig nu.

Hvad betaler jeg for - på min varmeregning?

Din varmeregning består grundlæggende af tre dele:

 • Dit forbrug målt i MWh
 • Fast abonnementsbetaling, som beregnes ud fra din ejendoms
  størrelse
 • Fast effektbetaling som beregnes ud fra din ejendoms størrelse.

 

Har du valgt model A med abonnement, betaler du også:

> Se de aktuelle takster her.
Du betaler efter faktuelt forbrug månedsvis bagud. Din varmeregning er
altså størst om vinteren og mindst om sommeren.

Hvordan bliver fjernvarmeprisen fastsat?
Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip: Indtægterne skal
dække omkostningerne. Ingen må tjene penge på fjernvarmen.
Hvor længe holder mit fjernvarmeanlæg?
Et fjernvarmeanlæg har en lang levetid. Anlægget kan sidde i 20-30 år,
før det skal skiftes. Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe
en levetid på 12-18 år, mens en jordvarmepumpe holder i 14-20 år.
Mit gasfyr skal udskiftes nu – hvad gør jeg?
Hvis dit fyr går i stykker, inden du har haft muligheden for at aftage fjernvarme, sørger vi for, at det bliver udskiftet eller finder en anden løsning – uden omkostninger til reparationen for dig.
Tryghedsordningen træder i kraft 1. juni 2022 og gælder for alle enfamiliehuse på max. 300 m2, som ligger i et igangværende fjernvarme-udbygningsområde i Køge.
Læs mere her om Tryghedsordningen og krav for at være omfattet af LINK: Tryghedsordning

Praktik

Hvordan skifter jeg til fjernvarme?

Vi kontakter alle berørte ejendomme, når fjernvarmen nærmer sig dit
kvarter. Du kan læse mere om fjernvarmen her på siden og i det materiale, vi sender ud. 

 • Inden du tilmelder dig, skal du beslutte, om du ønsker at få fjernvarme på abonnement eller om du vil eje dit varmeanlæg > Læs mere. Du kan sagtens ændre din beslutning undervejs. 
 • Du kan tilmelde dig her
 • Når du har tilmeldt dig, kommer vi på besøg og aftaler alle detaljer, inden vi graver.
 • Vi graver på vejen - og på din grund. Vi reetablerer på din grund
  – vi reetablerer fliser og sår græs, men vi genplanter ikke.
 • Du får installeret og tilsluttet et fjernvarmeanlæg.
 • Du har fjernvarme.
Hvor lang tid tager det at få fjernvarme?
Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. en uge, til din bolig er
tilsluttet fjernvarmenettet.
Inde i huset tager det ca. en dags tid at montere anlægget og tilslutte
det. Hvis du vælger model A med abonnement, står vi for det - og ellers
skal du aftale det med din egen vvs-montør.
Hvad får jeg i stedet for fyret?
Du får et fuldautomatisk fjernvarmeanlæg monteret på væggen. Herfra
strømmer der stabil varme ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og
de varme haner.
Fjernvarmeanlægget er fuldt klimastyret og slår automatisk over på
vinterdrift, når udetemperaturen falder - og tilbage til sommerstatus, når
kulden ikke bider længere.
Anlægget er helt lydløst, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt
isoleret. Anlægget bliver fjernaflæst, så du ikke selv skal aflæse
forbruget - men du kan følge dit varmeforbrug via e-forsyning.
Udenfor får du blot et lille skab i modsætning til f.eks. varmepumpers
store enheder uden på huset.
Hvor meget fylder fjernvarmen i mit hus?
Fjernvarmeanlægget fylder mindre end et almindeligt højskab - så du får
god plads, hvis du er vant til at have et fyr dit bryggers eller i din kælder.
Genetablerer I min have, når I har lagt fjernvarmen ind til huset?
Vi dækker pænt til efter gravearbejdet, ligesom vi genetablerer fliser og
sår græs. Vi genplanter ikke.
Vi aftaler placeringen af din stikledning med dig på forhånd.
Hvad skal jeg gøre med min gasinstallation?

Du skal selv afmelde gassen, men du bør først gøre det, den dag hvor du kan aftage fjernvarme, såfremt du ikke ønsker at benytte gas til komfur mm.


Du afmelder gassen på: Sådan opsiger du din gasforsyning (evida.dk).

Som privatkunde kan du benytte gasafkoblingsordningen, og dermed i
lang de fleste tilfælde få betalt gasafkoblingen via denne pulje.

> Læs nærmere om gasafkobling hos Energistyrelsen

Vælger du at få fjernvarme med Model A og abonnement, sørger vi for at
fjerne dit gasfyr. Vælger du fjernvarme med Model B, hvor du selv ejer
det nye fjernvarmeanlæg, skal du bede din vvs-montør fjerne gasfyret.
Du skal også have afbrudt din gasinstallation - medmindre du vælger at
beholde gassen f.eks. til dit gaskomfur. 


Aftale om fjernvarme

Er der en frist for, hvornår jeg kan tilmelde mig fjernvarmen?

Det er billigst for dig, hvis du tilmelder dig inden for  kampagnens tidsfrist i dit område. Kampagnen for Kvarteret omkring Nylandsvej og Køge midtby  udløber først for dig, når gravearbejdet går i gang på din husstands vej. 4-3 uger inden kampagnetilbuddet ophører, vil alle, der ikke er tilmeldt modtage brev vedrørende kampagnetilbuddets ophøren.
Hvis du tilmelder dig fjernvarmen inden for fristen, giver vi en rabat på
23.600 kroner, så tilslutningen kun koster 10.000 kroner. Du får også 50% rabat på effektbetalingen i de første fem år.
Ønsker du at blive koblet på fjernvarmen senere, skal du betale fuld pris
for tilslutningen, og rabatten på effektbidraget bortfalder. En tilslutning
koster aktuelt 31.250 kroner for et standardhus.
Men når vi ikke de nødvendige 50% tilslutning, så balancerer økonomien
ikke – og så er det ikke muligt at udrulle fjernvarmen lige nu.

> Se kampagnetilbuddet her

> Se takstblad her

Hvor stor en del af de nye fjernvarmeområder skal tilslutte sig, før projektet kan gennemføres?
Vi kan etablere fjernvarme, når vi når tilslutningsprocenten i området.
Hvornår kan jeg indgå en aftale om fjernvarme?

Bor du i Nylandsvejkvarteret, kan du tilmelde dig nu. Efter sommerferien
igangsætter vi kampagnen i området rundt om Køge Midtby.

Tilmeld dig her.

Hvis du bor i et af de øvrige områder for udvidelsen, kan du skrive dig
op til vores nyhedsbrev og få besked, når der er nyt om udvidelsen. Vi
kontakter ejerne af alle berørte ejendomme, når vi nærmer os.

Se kort og plan for udvidelsen her. 

Kan en grundejer, der har sagt ja til fjernvarme, vente op til tre år med at blive koblet på fjernvarmenettet?

Fra du får etableret din fjernvarme-stikledning ind på din grund, kan du vente op til tre år med at tage den i brug efterfølgende.
Hvis den ikke er taget brug efter tre år, vil vi opkræve den faste effekt betaling med kampagnerabat. Er du omfattet af vores kampagnetilbud, beregnes kampagnetilbuddet fra den første dag, hvor ejendommen bliver forsynet med fjernvarme (se gældende priser) 

Diverse

Hvor kommer varmen fra?

Fjernvarmen i Køge kommer fra > VEKS, Køge Fjernvarme.

Allerede i dag er fjernvarmen et bæredygtigt alternativ til gas og olie.
VEKS’ fjernvarme er affaldsvarme samt overskudsvarme fra industrielle
processer og elproduktion, hvor brændslet er bæredygtig biomasse.
VEKS indgår også i samarbejdet om at skabe CO2-neutral fjernvarme i
2025 i hele hovedstadsområdet. Planen omfatter nye teknologier som
store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af
grøn elektricitet til brint (PtX) og CO2-fangst.

Hvornår ved jeg, om fjernvarmen kommer hos mig?
Fjernvarmen bliver tilbudt etapevis, og fjernvarmen kommer, når
tilslutningen er over 50 % i de enkelte områder.
> Se kort og tidsplan her.
Hvad er den samlede pris for et nyt fjernvarmeanlæg i min bolig?

Et fjernvarmeanlæg koster ca. det samme som et nyt gasfyr. Vælger du
at tegne abonnement, betaler du over din varmeregning, og du skal ikke
lægge en stor udbetaling.

Er din ejendom over 500 m2?

Repræsenterer du en større ejendom, fx erhverv, boligforening, offentlige bygninger eller institutioner, hjælper vi også dig med at få grøn og driftssikker fjernvarme.

Kontakt Køge Fjernvarme for individuel vejledning på telefon 43 64 44 00 eller via e-mail: koegefjernvarme@veks.dk for at høre mere om, hvad et skift til fjernvarme vil betyde for jer. Derudover kan vi drøfte mulighederne for at overlade service og vedligehold af anlægget til Køge Fjernvarme, så I slipper for den slags bekymringer.

Tilskud

Kan jeg få tilskud til varmepumpe?
Du kan stadig frit vælge en individuel varmepumpe, men i et
fjernvarmeområde kan du ikke få tilskud til at erstatte dit olie- eller
gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.
Tilskud til varmepumpe bliver kun muligt, hvis dit område skifter status,
så det ikke er et fjernvarmeområde.
Ændres området tilbage til et ikke-fjernvarmeområde, hvis fjernvarmen ikke opnår 50 % tilslutning?
Teoretisk er det muligt at ændre et område tilbage til naturgasområde.
Det kræver dog en politisk behandling af et projektforslag. Og fra
nationalt hold er det besluttet, at naturgas og olie til opvarmning skal
udfases.
Privat: Tilmeld dig fjernvarme

Alle husstande der har modtaget kampagnemateriale fra os, kan nu tilmelde sig.  

> Tilmeldingsformular